Information fra bestyrelsen

Published by Vellerup Sommerby on

Kære medlemmer.

 

På vores bestyrelsesmøde i mandags, drøftede bestyrelsen om, hvorvidt vores bestyrelsesmødereferater og dagsordener skulle lægges frit tilgængelig på foreningens hjemmeside eller på anden måde offentliggøres til medlemskredsen.

 

Bestyrelsen har besluttet at der fortsat ikke udsendes interne arbejdsdokumenter til medlemskredsen – herunder dagsorden og referater fra bestyrelsesmøderne.

 

I stedet udsendes information om bestyrelsens beslutninger, hvor dette måtte være relevant på foreningens hjemmeside, nyhedsbrev og foreningsbladet.

 

Årsagen til at bestyrelsen ikke udsender de omtalte dokumenter skyldes bla. erfaring, at selv de bedste intentioner om offentliggørelse på f. eks hjemmeside eller Facebook, fører til unødige diskussioner og kontroverser og dels – frem for alt – kan indebære en overtrædelse af Persondataloven.

 

På bestyrelsesmøder behandles der ofte ”personsager”, hvor det skrives ind i referatet, hvem det drejer sig om, hvilket kan identificerbare personer fra medlemskredsen. Der er tidligere i andre foreninger faldet domme, hvor en bestyrelse desværre ved en fejl har forbrudt sig på Persondataloven. Selv i foreninger, hvor der i vedtægten står, at referater skal offentliggøres, hvor bestyrelsen så har offentliggjort referaterne, er det faldet dom til fordel for medlemmet.

 

Derfor af ovennævnte grunde udsendes information om bestyrelsens beslutninger, hvor dette måtte være relevant på foreningens hjemmeside, nyhedsbrev og foreningsbladet i stedet for at offentliggøre interne arbejdsdokumenter.

 

For spørgsmål til ovennævnte kan bestyrelsen kontaktes via mail eller tlf.

 

Pbv

 

Henrik Kirkestrup

Foreningsformand

Tlf.: 3127 1917

Mail.: henrik@vellerupsommerby.dk

 

 

 

error: Det er ikke tilladt at kopiere eller downloade fra denne side. Der er copyright på alt indhold på hjemmesiden. - Copyright Vellerup Sommerby!!