Grundejerforeningen Vellerup Sommerby

Information fra bestyrelsen

Published by Vellerup Sommerby on

Kære medlemmer

 

Til at starte med vil vi fra bestyrelsen gerne ønske alle vore medlemmer et rigtigt godt nytår. Vi håber du og dine nærmeste er kommet godt ind i det nye år, selvom nytåret for mange denne gang var lidt anderledes.

 

Desværre efterlod vi ikke helt COVID-19 i 2020, hvorfor store dele af Danmark igen er lukket ned for at begrænse udbredelsen af Corona smitten, i dens efterhånden mange forskellige varianter.

 

I grundejerforeningen gør vi alt for at opretholde den sædvanlige drift og administration på alle vores områder, hvor aktiviteter normalt finder sted ud fra de forholdsregler og vejledninger som myndighederne opstiller.

 

Sommerbyens bestyrelse deltager ikke i fysiske møder med medlemmer og forretningsforbindelser

 

Af hensyn til vores samarbejdspartnere og alles sundhed samt myndighedernes løbende vejledninger og retningslinjer, har bestyrelsen besluttet, at vores deltagelse i alle fysiske møder indstilles – foreløbigt frem til det tidspunkt, hvor de nugældende restriktioner lempes.

Dette betyder, at samtlige møder i denne periode sker uden bestyrelsens fysiske deltagelse såfremt vi vælger at gennemføre dem.

 

Bestyrelsen afgør om generalforsamling og møder gennemføres

 

Det er alene bestyrelsen, der vurderer, om det er forsvarligt at gennemføre en generalforsamling eller et møde, og om det kan gennemføres i overensstemmelse med myndighedernes gældende retningslinjer.

 

Det skal bemærkes, at gennemførelse af en generalforsamling på et senere tidspunkt end foreskrevet i vedtægterne ifølge retspraksis ikke medfører, at generalforsamlingen er ulovlig.

 

En indkaldt generalforsamling vil således blive gennemført med den dagsorden og de frister, som er angivet i foreningens vedtægter. Der kan ikke ændres på andet end datoen for generalforsamlingens afvikling.

 

Adgangsbetingelser til kommende generalforsamlinger

 

Som noget nyt vil adgangskort/fuldmagter/stemmesedler blive udsendt til vore medlemmer separat i god tid inden generalforsamlingen. Udsendelsen vil ske pr. brev til alle på den adresse, der er opgivet til foreningen. Adgangskortene vil være forsynet med stregkode, der indlæses ved indgangen. Vi skulle dermed kunne registrere medlemmernes fremmøde meget hurtigt, og dermed undgå kødannelser ved indgangen.

 

Bestyrelsen vil bringe en udførlig beskrivelse af det nye system i foreningsbladet samtidig med selve indkaldelsen.

 

Med venlig hilsen

 

Bestyrelsen

SOCIALICON
error: Det er ikke tilladt at kopiere eller downloade fra denne side. Der er copyright på alt indhold på hjemmesiden. - Copyright Vellerup Sommerby!!