Information om græsklipning og biodiversitet.

Published by Vellerup Sommerby on

Ind imellem læser man opslag på facebook med forslag om at man holder op med at slå græsset langs de kommunale arealer, typisk langs vejene. Jeg kan fortælle at kommunens naturafdeling er igang med at regulere de ændringer, som skal laves i plejeplanerne, for at der kan skabes mere biodiversitet. Jeg må også fortælle, at dette ikke er så nemt, som det umiddelbart lyder:

Det gøres nemlig ikke ved blot at holde op med at slå græsset. Hvis man gør det, så vil uønsket ukrudt og invasive arter hurtigt at tage over og arealerne vil på kort tid springe i busk. Derfor indgår bekæmpelse af disse arter også i overvejelserne, om hvor og hvordan, der kan skabes mest og bedst biodiversitet. Vi skal jo ikke derhen, hvor det er nødvendigt at bruge gift eller klimabelastende arbejde.

Græskanter og grøftekanter indgår også i klimasikringens behov for afvandning samt i vejanlæg og stianlæg. Derfor kan det skabe problemer for afvandingen samt for trafiksikkerheden og vejbelægning, hvis græs, ukrudt og buske ikke fjernes rettidigt.

Vi ønsker i naturstrategien derfor at kunne skabe biodiversitet både klogt og varigt. Det kræver at vi nøje udvælger og indretter netop de arealer, hvor det kan lade sig gøre uden for store negative effekter. Det kan fx gøres ved at ændre på jordsammensætningen, idet fx insektvenlige planter kræver langt mere næringsfattig jord. Der er også andre naturfaglige vilkår, der skal tages højde for, og det arbejde er igangsat, både ifm. naturstrategien og som en del af den aktuelle konkurrence.

Siden sidste år har vi indført biologiske faunastriber i kommunen. Det er et ret stor samarbejde med landmændene, hvor der på agerjord skabes større biotoper med læ, luft og føde for dyrearter og fugle, og med en større variation af flora og fauna med frøblandinger af 10 forskellige arter, Cikorie, Kællingetand, Kornblomst, Røllike, Okseøje, Hjulkrone, Kornvalmue, Hvidkløver og Honningurt.

Dette biodiversitetsprojekt kan du læse mere om her https://nola.dk/frederikssund-bakker-op-om-agerhoenen/

Faktisk kommer vi ikke til at spare penge, ihvertfald ikke på den korte bane, så der er også nogle budgetmæssige hensyn at tage ifht, de arbejdskontrakter, der skal indgås.

Det er nogle af de overvejelser og indsatser, der pågår for at skabe mere biodiversitet og vild natur.

Jørgen Bech
Formand for Plan- og miljøudvalget, Frederikssund Kommune
error: Det er ikke tilladt at kopiere eller downloade fra denne side. Der er copyright på alt indhold på hjemmesiden. - Copyright Vellerup Sommerby!!