Information vedr. fuldmagter i Vellerup Sommerby

Published by Vellerup Sommerby on

Kære medlemmer

En del medlemmer har kontaktet bestyrelsen i fm. den kommende generalforsamling og spurgt ind til, hvordan fuldmagter fungerer i henhold til vedtægterne.

I Grundejerforeningen Vellerup Sommerby og Vellerup Sommerby Vandværk findes der 2 typer af fuldmagter.

1. Fuldmagt som kan gives til et andet medlem af foreningen.

Hvert medlem af foreningen kan give en fuldmagt til et andet medlem.

Hvis man er 2 ejere af et sommerhus har man kun en stemme og dermed kun mulighed for at afgive en fuldmagt.

Giver man en fuldmagt til et andet medlem, vil fuldmagten kunne blive benyttes til det som modtageren af fuldmagten beslutter på generalforsamlingen. Man er dermed afskåret for selv at bestemme, hvad stemmen skal benyttes til. Det er ikke muligt, at skrive på fuldmagten, hvad modtageren af fuldmagten skal stemme på generalforsamlingen, da dirigenten ikke ser fuldmagten. Man skal altså stole på, at den man giver fuldmagten stemmer det, som man ønsker.

! En fuldmagt til brug for afstemning i en afdeling kan udelukkende gives af et stemmeberettiget medlem af den pågældende afdeling til at andet stemmeberettiget medlem i samme afdeling.

Som beskrevet på de udsendte fuldmagter og i indkaldelsen, er fuldmagterne i år påført stregkoder. Det er derfor kun de udsendte fuldmagter, der vil kunne blive anvendt.

2. Fuldmagt som kan gives til bestyrelsen.

Det er en forudsætning for, at give en fuldmagt til bestyrelsen, at bestyrelsen på forhånd har meddelt fuldmagtsgiver (medlemmet), hvad fuldmagten vil blive brugt til. Oplysningerne står på selve fuldmagten. Fuldmagterne bliver overdraget til dirigenten, som på selve generalforsamlingen vil kontrollere fuldmagterne.

En fuldmagt givet til bestyrelsen kan benyttes til samtlige punkter på generalforsamlingen så længe fuldmagtsgiver er oplyst om, hvad den bruges til.

Bestyrelsen kan endvidere oplyse, at vedtægterne i Grundejerforeningen Vellerup Sommerby og Vellerup Sommerby Vandværk er besluttet på en generalforsamling / urafstemning i 2017 med 81,40%, hvor netop spørgsmålet om punktet vedr. fuldmagter blev besluttet.

Årsagen til den ønskede vedtægtsændring i 2017, tager udgangspunkt i et ønske fra medlemskredsen, om at kunne afgive stemme, selvom mange befinder sig langt fra Vellerup Sommerby og heraf flere i udlandet.

Hilsen

Bestyrelsen

Categories: Nyheder

error: Det er ikke tilladt at kopiere eller downloade fra denne side. Der er copyright på alt indhold på hjemmesiden. - Copyright Vellerup Sommerby!!