Informationer / hjemmeside

Published by Vellerup Sommerby on

Til foreningens medlemmer.

 

Som ejer kan du få adgang til en masse informationer på vores hjemmeside, som netop nu er under opdatering.

Der er praktiske informationer om f.eks. hvilke regler fællesskabet har besluttet, og som gælder for alle vore medlemmer. Her tænker jeg specielt på foreningens- og vandværkets vedtægter og ordensreglementet.

Brug lidt tid på at læse indholdet – det kan forhåbentligt give dig indsigt, så du lettere kender muligheder, rettigheder og begrænsninger samt gensidige hensyn. Alt for mange misforståelser skyldes manglende kendskab til de forskellige dokumenter, der er til rådighed, og som regulerer bestyrelsens adfærd. Ufravigelig lovgivning er naturligvis ikke til debat i en grundejerforening.

 

Der findes i foreningen et betydeligt antal af positive og glade medlemmer, og hvis vi alle prøver at leve sammen efter de vedtagne “spilleregler”, så vil antallet af forundrede, frustrerede og negative signaler, der luftes i diverse Facebook-grupper, forhåbentligt blive væsentligt mindre. Det samme gælder spredning af urigtige oplysninger, som desværre kun kan bidrage til frustrationer og misforståelser. ”Det vedtagne” omfatter naturligvis også de afgørelser, der er truffet af fællesskabet på generalforsamlingerne.

 

Man skal huske på, at en generalforsamling har overladt en ikke uvæsentlig beslutningskompetence til den generalforsamlingsvalgte formand og bestyrelse, og det er derfor på generalforsamlingerne medlemmerne har mulighed for at præge foreningens udvikling.
Mangler du noget- så send en mail til mail@vellerupsommerby.dk, og bestyrelsen skal gøre sit bedste for at få beskrevet det ønskede.

 

Med venlig hilsen

Allan Kirkestrup

Foreningsformand

error: Det er ikke tilladt at kopiere eller downloade fra denne side. Der er copyright på alt indhold på hjemmesiden. - Copyright Vellerup Sommerby!!