Juni 2017

Published by Vellerup Sommerby on

Kære medlemmer,

Årets generalforsamling blev – som det vil være de fremmødte medlemmer bekendt – afviklet på en særdeles fortræffelig og professionel måde, bl.a. fordi vores dirigent havde godt styr på de mange forskellige emner, der nu engang behandles på en generalforsamling som vores.

Der var mødt mere end 300 medlemmer op, og i år var der – lidt usædvanligt – behov for at foretage behandling af den udsendte dagsorden både efter foreningens – og efter vandværkets vedtægter, da disse ikke er enslydende efter den seneste afstemning om vedtægtsændringer for foreningen.

I konsekvens heraf, har bestyrelsen udarbejdet nye og opdaterede vedtægter for vandværket, og efter generalforsamlingens tilkendegivelse sættes disse nye vedtægter under afstemning på 2 ekstraordinære generalforsamlinger på vandværket d. 1. juli 2017.

Der er tale om enten en vedtagelse eller en forkastelse af forslaget, idet der ikke kan ændres på det udsendte udkast. Det er naturligvis bestyrelsens håb og forventning, at de nye vedtægter vil blive vedtaget, da der er tale om en nødvendig tilpasning for fortsat at kunne stemme på kommende generalforsamlinger efter samme regler som for grundejerforeningen.

Udkastet til de nye opdaterede vedtægter er gennemarbejdet af bestyrelsen, vandværksforeningens juridiske afdeling og foreningens advokat og tilpasset foreningens og vandværkets særlige behov.

Jeg vil gerne benytte lejligheden til at rette en tak til vores dirigent, advokat Thea Præstmark, for det veludførte arbejde. Jeg vil samtidig benytte lejligheden til at byde foreningens nye interne revisor velkommen, og rette en stor tak til Lis Guldberg for hendes virke som revisor gennem 24 år.

Med venlig hilsen

Allan Kirkestrup.
Formand

Categories: Formandens rubrik

SOCIALICON
error: Det er ikke tilladt at kopiere eller downloade fra denne side. Der er copyright på alt indhold på hjemmesiden. - Copyright Vellerup Sommerby!!