Kære naboer i Vellerup Sommerby

Published by Vellerup Sommerby on

Et læserbrev er modtaget redaktionen fra Lene Leth på Spurvevænget m. fl. som også er sendt til Hornsherred Lokalavis.

Kære naboer i Vellerup Sommerby.

 

Solen skinner i en kold tid 😎  Udenfor er det koldt her på en søndag i januar 2021, men solen skinner, jeg kryber ud på min lille bænk med et tæppe og en kop varm kaffe, titter til solen, som varmer mit ansigt.

 

Jeg har læst Niels Høgstrup læserbrev i Hornsherred Lokalavis den 08. december 2020 og kan slet ikke genkende det billede, som han tegner af vores skønne sommerhusområde / forening.

 

Jeg lader tankerne få frit løb, jeg bor i et skønt område, hvilket jeg glædes over. Jeg kigger tilbage på de sidste 13 år her i Vellerup Sommerby, og hold nu op, hvor er der sket mange forandringer, siden jeg kom til Vellerup Sommerby.

 

Vi har en formand og en frivillig bestyrelse, som også har givet plads til ildsjæle. Ildsjæle, der har udført mange aktiviteter på frivillig basis. Her tænker jeg på badebrolauget, nabohjælp, hjertestartere, Danmark dejligst arrangement, loppemarked, løbeklub, fibernet, telemast, campingudvalg, hjemmeside, facebooksider og grupper.

 

Fantastisk mange tiltag og forandringer gennem de sidste 10 år, et samarbejde mellem bestyrelsen og foreningens medlemmer og beboere m.v.

 

Hvor har det været en fornøjelse at opleve de mange aktiviteter, der ses i sommerbyen.

 

Badebrolauget led en grum skæbne da Henrik og arbejdsholdet forlod arbejdet efter at være blevet generet groft af personer, som ønskede at nedsætte arbejdsholdets omdømme mest muligt.

Heldigvis blev tråden taget op af et nyt hold med Marianne i spidsen, og såvel broen som det rekreative område i græsset ud for broen har undergået en betydelig forandring til alles bedste.

 

Borde og bænke er opsat og alle er glade. Det bliver nok svært at ødelægge glæden ved at opholde sig i området.

 

Tjørnemosen, Nord er gennemgået, og et betydeligt og meget ambitiøst projekt med at renovere søen har set dagens lys for nyligt. Vi er mange, der venter os en sø, der bestemt vil være et aktiv for alle med interesse for naturen.

 

Hastighedsdæmpning på Skjoldagervej er måske undervejs – projektet har fået en helt ny start efter en lang række meningsudvekslinger, der ikke førte til noget.

 

Åbent hus på vandværket har givet rig mulighed for at komme i kontakt med bestyrelsen for alle interesserede. Selv har jeg hentet megen information i min kontakt med bestyrelsen. En stor ros til formanden, bestyrelsen og alle jer ildsjæle, som gør Vellerup Sommerby til en velfungerende forening og dejligt sted at være en del af.

 

Fortsæt jeres gode intensioner for at skabe værdi for vores medlemmer og forening, fuld opbakning herfra, kan kun klappe i mine hænder af begejstring over alle de tiltag og forandringer, som har fundet sted de sidste 10 år.

 

En lang række opgaver er som bekendt blevet ført ud i livet, og det glæder mig hver dag. Jeg vil ikke nævne de utallige forsøg på at spænde ben for vores formand, bestyrelsesmedlemmer og ildsjæle i foreningen – vi ved jo alle, hvem det er.

 

Det synes at være ufattelig egoistisk at tage en hel grundejerforenings omdømme som gidsel i et slet skjult forsøg på at pleje et ubetydeligt mindretals interesser. Jeg er bevidst om, at vi er mange medlemmer/beboere med mange forskellige interesser og værdier.

 

Der har været mange forandringer, gennem de sidste 10 år, ikke alle har været parate til forandring og omstilling og det har for foreningen skabt nogle udfordringer, bl.a. med et forsøg på angreb på bestyrelsen og udvalg af ildsjæle via de sociale medier.

 

Der er af et fåtal af medlemmer blevet holdt møder for at oprette alternative sider og grupper på Facebook med det formål at sabotere, de allerede oprettede sider og grupper på facebook. At skabe splid og forsøg på at misinformere medlemmer og især nye tilflyttere. Vi ved jo alle i Vellerup Sommerby, hvorfor de 6 personer ikke længere kan skrive i vores Facebookgrupper. Hvorfor fortæller Niels Høgstrup ikke det i sit læserbrev. Chikane, forfølgelse, injurierende udtalelser osv. er årsagen til, at få ikke længere er i fællesskabets gruppe med næsten 1.000 medlemmer. Havde Niels mfl. nu bare overholdt Facebooks regler, ja så havde de stadig været i Facebookgrupperne.

 

Der blev sågar oprettet en Vellerup Vandreklub på Facebook med det formål her igennem at tiltrække medlemmer fra foreningen til deres gruppe. Det er så åbentlyst, hvad de forsøger på.

 

Jeg bemærker, at Niels Høgstrup på sidste generalforsamling ikke blev valgt til bestyrelsen i sin afdeling. Ja han fik stort set ingen stemmer. Nu stiller Niels Høgstrup op som kandidat til formandsposten på kommende generalforsamling.

Så er det, at jeg tænker, hvorfor har Niels så travlt med at udstille vores bestyrelse? Måske det i virkeligheden skyldes Niels Høgstrups forsøg på at samle stemmer.

 

I Vellerup Sommerby har vi har vores årlige generalforsamling og det er der demokratiet med et flertal beslutter, hvordan foreningen skal drives. Det må nu være på tide, at man enten accepterer demokratiets beslutninger og tier eller alternativt finder et andet sted at have sommerhus.

 

Ikke et eneste sted i Niels Høgstrups læserbrev, er der noget indhold, som passer til den virkelige verden.

 

Nu har Niels Høgstrup skrevet et brev til Frederikssund Kommune, hvor Niels Høgstrup på vegne af en gruppe “Tid til forandring” underskriver brevet med personer, som efterfølgende har taget kontakt til bestyrelsen, og fortæller at de ikke kender til indholdet i brevet og ej heller er medunderskriver af brevet.

 

På sidste års generalforsamling forsøgte Niels Høgstrup, at fremsende en fuldmagt til bestyrelsen i en anden persons navn. Navnet var fiktivt opfundet.

 

Niels Høgstrup har selv efterfølgende bekræftet de 2 forhold.

 

Er det sådan en person Grundejerforeningen Vellerup Sommerby skal have som afdelingsformand / formand ?

 

Lad os vende ryggen til skyggen, og gå frem mod lyset, nyd vores dejlige Vellerup Sommerby, en velfungerende forening og vær stolt af at være en del af dette fællesskab.

 

Nu er min kaffe blevet kold og den flotte solnedgang er i udsigt – og jeg må konkludere, at jeg i de sidste 10 år har boet og levet i en forening med store forandringer – tak for det til bestyrelsen og ildsjæle.

 

Hilsen

 

Lene Leth m.fl.

Categories: Læserbrev

error: Det er ikke tilladt at kopiere eller downloade fra denne side. Der er copyright på alt indhold på hjemmesiden. - Copyright Vellerup Sommerby!!