Kedeligt nyt fra campingudvalget

Published by Vellerup Sommerby on

Kære alle i Vellerup Sommerby

I forbindelse med vores projekt nede i området ved den gamle campingplads er vi gjort bekendt med, at gruppen i Vellerup Sommerby, som kalder sig “Tid til forandring” kontakter diverse myndigheder, lokalaviser, beboere i Vellerup Sommerby dsl. med det formål, at stoppe arbejdsgruppens formål – At vi rent faktisk kan nyde naturen ved den gamle campingplads og benytte området til glæde for os alle.

Gruppen som for de fleste er bekendt, har fremsendt en offentlig bekymringsskrivelse til Frederikssund Kommune, som for det første ikke afspejler det, som arbejdsgruppen foretager sig, og hvor de udtrykker deres bekymringer. Denne skrivelse deler vi med jer andre da vi har modtaget en kopi fra en grundejer i Vellerup Sommerby.  De underskrevne navne er for de fleste bekendte. Nederst på siden kan i læse brevet.

I forhold til deres punkter har vi følgende bemærkninger:

 

  • Vores arbejdsgruppe er ikke udpeget af bestyrelsen, men vi har selv foranlediget gruppen og taget kontakt til bestyrelsen og fået lov til, at foretage oprydning mv.
  • Der ødelægges ikke noget, men stier genetableres og området bliver igen muligt at opholde sig på.
  • Området er stadig tilgængelig for habitat.
  • Åbent område er ikke planen. Som de fleste ved, er der lavet stier gennem skoven og de “åbne” områder og stier nu er fremkommelig igen.
  • En grundejerforening skal ikke ansøge en Kommune om lov til, at foretage vedligeholde af naturen, som at slå græs, klippe hæk eller beskære træer dsl. (Dette forhold har naturligvis undersøgt inden gruppen gik i gang)

 

Hvad Tid til forandring’s  egentlige formål er, kan vi kun gisne om, men de har tidligere fået ødelagt badebrolauget, naboværnet mm. og nu virker det som om, at de forsøger, at ødelægge arbejdsgruppens planer med området nede på den gamle Campingplads. Er der i virkeligheden tale om, at skabe splid i foreningen og mistro til bestyrelsen og medlemmer, frem for at bibringe noget positivt til foreningen. ?

De kalder sig “tid til forandring”, men i virkeligheden virker de til at være imod forandring. ?

 

Vi har i dag talt med bestyrelsen i Vellerup Sommerby og forelagt dem brevet sendt til kommunen. Bestyrelsen bekræfter, at det vi indtil videre har lavet nede på området er helt efter reglerne.  Bestyrelsen meddeler ligeledes, at de har forespurgt myndighederne og modtaget mail retur fra Frederikssund Kommune, Miljøstyrelsen og kystdirektoratet som alle bekræfter, at vi må foretage de allerede foretagne handlinger.

 

Bestyrelsen har bla. modtaget følgende fra Kystdirektoratet:

 

Kære Allan Kirkestrup

Tilstandsændringer indenfor beskyttelseslinjerne kræver normalt en dispensation. Du har som grundejer (Grundejerforeningen) dog ret til på et strandbeskyttet areal, uden dispensation, at fjerne den bevoksning du ønsker i forhold til Naturbeskyttelseslovens § 15.

En åbning af stien ved fjernelse af bevoksning kræver derfor ikke en dispensation fra Kystdirektoratet.

Svaret på dit spørgsmål om åbning af stien, hvor du oplyser at der udelukkende er tale om at fælde træer og fjerne buske, kan således gøres uden dispensation.

 

Vi i arbejdsgruppen fortsætter naturligvis vores planlægning af området og har uanset, hvad gruppen ellers går rundt og fortæller de nødvendige tilladelser og har fremsendt ansøgninger til de respektive myndigheder, som vi tidligere har beskrevet.

 

Vi i arbejdsgruppen ønsker naturligvis ikke, at overtræde nogen lovgivning og de arbejder, som er ansøgt om, vil først blive udført når en evt. tilladelse forelægger. Vi har dog mundtligt fået tilkendegivet af myndighederne, at vores planer sandsynligvis kan lade sig gøre med respektive tilladelser.

 

! Husk at vi har arbejdsdag nede i området den 10. april 2021 i tidsrummet 09:00 – 16:00. Du / I kan tilmelde jer arbejdsdagen på foreningens hjemmeside.

 

!! Til sidst skal vi gøre opmærksom på, at der nu kan købes nøgler til toiletrummet nede i toiletbygningen.

Nøglerne kan rekvireres ved at kontakte Henrik på mail.: campingudvalget@vellerupsommerby.dk. En nøgle koster kr. 50,-

 

!!! Til sidst kunne vi godt tænke os at høre jeres mening om vores projekt nede på området. 

 

Syntes I, at vi skal fortsætte, eller skal vi stoppe med projektet som tid til forandring ønsker? Dette kan I svare på i Facebookgruppen, hvor opslaget vil blive slået op.

 

Med venligs hilsen

Arbejdsgruppen

 

error: Det er ikke tilladt at kopiere eller downloade fra denne side. Der er copyright på alt indhold på hjemmesiden. - Copyright Vellerup Sommerby!!