Krisestab iværksætter forhøjet beredskab

Published by Vellerup Sommerby on

DMI har torsdag udsendt varsel om forhøjet vandstand i Roskilde Fjord og Isefjord. Det er tredje gang på få uger at det sker, og denne gang er varslet så højt, at kommunen er i forhøjet beredskab; det som også kaldes rødt beredskab. De to forrige gange i januar har man kun været i lavt – eller gult – beredskab.

Billeder fra 6. December 2013 – på Vigvejen

Vandstand på over halvanden meter

Varslet fra DMI lyder torsdag aften på at vandet når op på følgende vanstande søndag den 30. januar 2022:

  • I Roskilde Fjord nord for Kronprins Frederiks Bro: 159 centimeter cirka klokken 11.
  • I Roskilde Fjord syd for Kronprins Frederiks Bro: 136 centimeter cirka klokken 12.
  • I Isefjord: 150 centimeter cirka klokken 10.

Med vandstand på det niveau er der risiko for oversvømmelser på udsatte steder langs begge fjorde. Derfor iværksættes denne gang forhøjet beredskab.

Det gør vi

I det følgende er oplistet de indsatser som Krisestaben torsdag aften har besluttet at iværksætte, idet det bemærkes, at vi hele tiden følger situationen, og altså er forberedt på at iværksætte yderligere indsatser hvis det undervejs viser sig nødvendigt.

Watertubes

Frederiksborg Brand og Redning påbegynder fredag over frokost at udlægge Watertubes to steder:

  1. Ved Kignæshallen (på Smedeengen) i Jægerspris
  2. ved J. F. Willumsensvej, Strandvej og Færgevej i Frederikssund.

De tre watertubes i Frederikssund vil betyde, at Færgevej i periode vil være spærret i i retning fra J.F. Willumsensvej og ind mod Frederikssund by, for at give beredskabet plads til at arbejde. Udkørsel med bil vil for beboere på Lille Færgevej og husene på Færgevej mellem Lille Færgevej og J.F. Willumsensvej ikke være muligt før Watertuben igen er fjernet. Heller ikke adgang til Strandvej og sideveje vil være muligt.

I Jægerspris betyder watertuben på Smedeengen, at Kignæshallen lukkes fredag fra omkring kl. 12 og frem til i hvert fald mandag.

Arbejdet forventes påbegyndt fredag efter kl. 12. Vi udsender separat nyhed med nærmere info når arbejdet med at udlægge watertubes påbegyndes, og berørte husstande varsles også direkte via SMS.

På havnen i Frederikssund samt i Hyllingeriis udlægges i første omgang ikke watertubes, men ændres varslet til en vandstand over 150 centimeter i disse områder, så genovervejes denne beslutning.

Depoter for sandsække

Med den varslede vandstand er det forventeligt, at en række områder i kommunen, hvor eneste værnemiddel er sandsække, kan blive oversvømmet.

Det drejer sig blandt andet om Skyllebakke Havn, Færgevej og sidevejene Borgervænget og Harevej i Frederikssund. I Hornsherred er der risiko for oversvømmelse af udsatte ejendomme på Tørslev Hage, i Kulhuse, i  Dalby Huse og på Over Draaby Strand.

Der oprettes derfor depoter med sandsække en række steder i løbet af fredag og lørdag. Nærmere info om placering og hvornår depoterne er klar lægges her på hjemmesiden i løbet af fredag, og berørte ejendomme orienteres via SMS.

Ådalen tømmes og åen lukkes

Der iværksættes tømning af Sillebro Ådal og Sillebro Å, hvorefter Sillebro Å spærres.

Kronprins Frederiks Bro

Med den forventede vandstand på op til 160 cm over dagligt vande, forventes Kronprins Frederiks Bro ikke at være farbar for bilister fra søndag morgen og indtil vandet har trukket sig tilbage og vejen er ryddet for opskyl fra fjorden. Forvent derfor ikke at kunne passerer fjorden via broen før mandag formiddag.

Allerede fra fredag over frokost vil cykelsti og fortov på broen være spærret i begge retninger af den udlagte watertube, og broen vil være helt lukket for trafik fredag fra cirka kl. 12 og indtil ud på aftenen, når beredskabet er færdig med at udlægge watertubes. I disse perioder henvises trafikken i stedet til Kronprinsesse Marys Bro.

Vil vil løbende i separate nyheder informere på status vedrørende broen og præcise klokkeslæt for dens spærring fredag.

Følg informationerne løbende

Berørte borgere informeres også løbende via SMS, og alle opfordres til at følge med på www.frederikssund.dk/kriseinformation og kommunens facebookside.

Se også vores uvejrstema med info og gode råd i situationer som denne.

Foto: Nike Pebre,

error: Det er ikke tilladt at kopiere eller downloade fra denne side. Der er copyright på alt indhold på hjemmesiden. - Copyright Vellerup Sommerby!!