Grundejerforeningen Vellerup Sommerby

Marts 2017

Published by Vellerup Sommerby on

Kære medlemmer,

I dette nummer af foreningsbladet findes som sædvanligt indkaldelsen til årets generalforsamling.

Det er måske det eneste sædvanlige der er i det.

Aldrig i mine næsten 30 år som formand eller i løbet af de 48 år foreningen har eksisteret, har ganske få personer med stor interesse i at nedbryde vores opbyggede værdier, fremført deres ærinde på en måde, jeg finder ganske uantagelig.

Var det så blot formanden og bestyrelsen der stod for skud med dette fåtals ønske om at tvinge bestyrelsen til at foretage sig handlinger, der ikke normalt forekommer i en forening som vores, men der er tillige tale om en hetz imod familier, børn, børnebørn og andre, der uskyldigt rammes af usande påstande og usaglig mistænkeliggørelse.
Badebrolauget fik efterhånden nok!

Jeg har som de fleste nok har bemærket holdt mig langt fra at deltage i nogen form for unødvendig offentlig debat, hvilket er sket efter gode råd fra medlemskredsen.
Det betyder ikke, at jeg ikke har en mening om de beskrevne forhold eller svar på tiltale. Det vil jeg gemme til generalforsamlingen. Ligeledes vil årets beretning så vidt det er muligt holdes fri for kommentarer på det niveau, der anvendes af de ”hemmelige grupper” hvor indholdet af mange skriverier verbalt har fundet vej til mig løbende.

Informationer der er hemmelige fortælles fra person til person – der er jo ingen glæde ved en hemmelighed man ikke kan dele med andre.

Foreningen skal ikke holde generalforsamling i foreningsbladet, og jeg skal derfor på det kraftigste opfordre alle vores positive medlemmer om at gøre deres yderste for at finde tid til at deltage i årets generalforsamling og her give deres støtte til dem de synes skal udgøre foreningens ledelse i tiden frem til næste valg.

Lad være med at blive hjemme på grund af minoritetsgruppens chikane – ellers bliver det dem, der bestemmer fremover.

Der er aldrig nogen som med sikkerhed kan forudsige resultatet af dialogen på generalforsamlingen, men man kan med sikkerhed sige, at det er de fremmødte, som bestemmer – ikke ”sofavælgerne”.

Under indkomne forslag – i alt 18 – er der lovet begæring om skriftlig afstemning.

Hvis 18 forslag skal behandles individuelt med skriftlig afstemning vil dette komme til at tage ca. 1
time pr, forslag afhængigt af, hvor mange der kommer. Forslaget fra Jørgen Larsen vil løse dette problem såfremt det vedtages.

Bestyrelsen og formanden er i hvert fald positive for forslaget.

Bestyrelsen har på forhånd rekvireret og modtaget et responsum fra foreningens advokat, der bekræfter den anvendte fremgangsmådes lovlighed.

Der skal i år ikke være kampvalg til bestyrelsen, da der ikke er opstillet mere end én kandidat til hver post. Der er også her adviseret begæring om skriftlig afstemning fra ”de anonyme 6.” Formålsløst og tidsspilde.

Det er trods alt utroligt vigtigt, at medlemmerne møder op og giver deres holdninger til kende i de sager der skal drøftes.

Jeg kan oplyse, at bestyrelsen i år bringer foreningens advokat i forslag som dirigent.

Må jeg ønske alle en god og saglig generalforsamling med ønsket om at der efter general­­- forsamlingen igen vil herske en venlig og fredelig stemning i foreningen.

Med venlig hilsen
Allan Kirkestrup.
Formand

Categories: Formandens rubrik

SOCIALICON
error: Det er ikke tilladt at kopiere eller downloade fra denne side. Der er copyright på alt indhold på hjemmesiden. - Copyright Vellerup Sommerby!!