Grundejerforeningen Vellerup Sommerby

Kære medlemmer,

På foreningens bestyrelsesmøde g.d. er der foretaget en ny konstituering af bestyrelsen og vedtaget en ændret fordeling af opgaver efter at Henning Nørskov er udtrådt af bestyrelsen.

Bestyrelsen konstituerede sig således:

 

  • Til hvervet som foreningens næstformand blev Preben Guldberg blev valgt enstemmigt.

(Formanden er som sædvanligt ikke til stede i lokalet under afstemningen om næstformandsposten).

 

  • Ansvarlig for vedligeholdelse af grønne områder blev valgt: Torben Bodi.

 

  • Ansvarlig for vedligeholdelse af veje, sne og saltning blev valgt: Torben Bodi.

 

Med venlig hilsen

 

Allan Kirkestrup

Foreningsformand

error: Beskyttet indhold - Copyright Vellerup Sommerby!!