Opdatering vedr. området ved den gamle campingplads.

Published by Vellerup Sommerby on

En opdatering og billeder efter en lang arbejdsdag nede på det området ved den gamle Campingplads.

I dag har vi fået genopfrisket nogle af de gamle stier og veje, og fået fjernet knækkede træer og grene.

 

Vi nåede desværre ikke, at blive færdige i dag, da maskinen fik en hjulkapsel fra en gammel campingvogn ind i maskineriet. Vi forventer at få lavet de sidste stier på fredag den 06. november 2020.

 

I øjeblikket er der på området pløret flere steder, da det har regnet hele dagen. Hvis man vil ned og gå en tur, anbefales det at tage fodtøj på til dettte.

Når stierne er lavet, er der stadig mange ting, som skal gøre bla:

 • Stierne skal rives efter og de sidste grene fjernes.
 • Enkelte steder skal der sås græs
 • Beskæres grene og buske
 • Affald skal fjernes bla:
  • Ledninger
  • Gammelt jern
  • En bil
  • Dæk
  • Skure
  • Hegn
  • Plastik
  • El målere
  • Mursten og fortovsfliser mm.
  • Vandslanger
  • Osv

Herudover er det planen at vi ønsker at lave:

 • Opsætning bænke rundt i skoven
 • Gynger rundt omrking i træerne mv.
 • Leg jorden er giftig langs stierne
 • Naturlegeplads
 • Parkeringsplads ved Vigvejen
 • Handicaptoilet i toiletbygningen
 • Petanquebane i skoven
 • Indhegnet hundeskov
 • Bålsted
 • Græsplæne til fri afbenyttelse ved den store bygning
 • Mv

 

I forbindelse med oprydningen, vil vi inviterer dem, som har lyst til en arbejdsweekend i den nærmeste fremtid. Vi informerer mere om dette når vi er klar.

 

Vedr. handicaptoilettet har vi fået adgang til dette. Det bliver sådan, at man kan købe en nøgle, hvis man har et ønske om, at benytte toilettet. Når vi har fået malet og rengjort toilettet vil vi fortælle mere om dette.

 

Stien fra Mejsevænget nr. 8 er i dag lavet. Vi vil på denne sti lave en mindre trappe, så alle kan komme denne vej. Vi henstiller til, at man ikke kører i bil og parkerer på Mejsevænget, men parkerer nede på Vigvejen, hvis man kommer i bil.

 

I morgen mødes udvalget igen og har arbejdsdag nede på området, hvor I er mere end velkomne til at komme og hilse på.

 

Der har været et par enkelte beboere tæt på skoven, som mener at vi skal have tilladelse eller dispensation fra Kommunen, kystministeriet mv. Denne debat har nu kørt i mange år.

 

Grundejerforeningen har naturligvis talt med alle myndigheder og har på skrift fået meddelt følgende:

 

“Grundejerforeningen har jf. Miljø- og Fødevareministeriet / Kystdirektoratet ret til på et strandbeskyttet areal, uden dispensation, at fjerne den bevoksning man ønsker.”

Der skal altså ikke søges om tilladelse til at vedligeholde området. I princippet kan vi fælde hele området og lave en mark. Men det sker selvfølgelig ikke 🙂

 

 

I forbindelse med de øvrige tiltag kræves der til nogle af punkterne dispensation. Dette vil selvfølgelig blive gjort.

Myndighederne har til vores projekter meddelt, at det vi vil med området, forventes der at blive givet en dispensation til.

 

Med et ønske om en god weekend til alle.

 

Hilsen

Henrik Kirkestrup

 

Lidt flere billeder fra området

 

 

error: Det er ikke tilladt at kopiere eller downloade fra denne side. Der er copyright på alt indhold på hjemmesiden. - Copyright Vellerup Sommerby!!