Opfølgning i fm. orientering til foreningens medlemmer

Published by Vellerup Sommerby on

Kære medlemmer,

 

I fortsættelse af orienteringen i sidste uge læses her…. vedr.  Niels Høgstrup, Bjarne Skjoldager og Henriette Dedichsens henvendelse uden om bestyrelsen til foreningens advokat mv, kan vi her bringe lidt klarhed over begreberne og dele skrivelsen til foreningens advokat fra ovennævnte og svaret.

 

Foreningens advokat svarer følgende:

 

Kære Bjarne Skjoldager

 

Jeg skal ikke kommentere din gengivelse af det på generalforsamlingen passerede udover, at mistillidsvotummet alene omfattede den bestyrelsen, der i konsekvens heraf stillede deres kandidatur til rådighed.

 

Det er følgelig min opfattelse, at suppleanterne, der således ikke var omfattet af mistillidsvotummet, bør blive siddende i deres respektive funktionsperioder.

 

Med venlig hilsen

Jens Arnesen
Advokat (H), Partner”

 

Bjarne Skjoldager og Henriette Dedichen havde fremsendt følgende til foreningens advokat:

 

Kære Jens Arnesen.

 

Som det formentlig er dig bekendt har Allan Kirkestrup valgt at se bort fra beslutningen

om afholdelse af en ekstraordinær generalforsamling efter det mistillidsvotum, der blev

vedtaget på den ordinære generalforsamling d. 28. august 2021 i Skibby, og i stedet 

gennemføre en Ur-afstemning. Som du sikkert også husker meddelte Allan Kirkestrup at hele

bestyrelsen incl. suppleanter ville trække sig, såfremt Bjarne Skjoldager ikke blev inviteret

til fremtidige bestyrelsesmøder, hvilket udløste mistillidsvotummet.

 

Vi bestyrelsesmedlemmer, Henriette Dedichen og Bjarne Skjoldager, har naturligvis for-

søgt at modsætte os en Ur-afstemning og i stedet afholde en ekstraordinær generalfor-

samling som blev stillet i udsigt d. 28. august 2021, men dette har den midlertidige formand

heller ikke tænkt sig at efterleve.

Nu forholder det sig sådan, at flere kandidater har meldt sig som suppleanter, hvilket også

afvises af Allan Kirkestrup.

Foreningens vedtægter § 13.1 lyder:

“På den ordinære generalforsamling vælger hver afdeling blandt sine medlemmer et medlem

til Foreningens bestyrelse og en suppleant for dette bestyrelsesmedlem”

Derudover nævner vedtægternes §14.3:

De øvrige 6 bestyrelsesmedlemmer (formanden vælges seperat) samt suppleanter vælges af

de 6 afdelinger således, at hver afdeling blandt sine medlemmer vælger 1 medlem til bestyrelsen

samt 1 suppleant for dette bestyrelsesmedlem.

Som ansvarlig dirigent og medlemmernes garant for lovlig gennemførelse af  generalforsamlingen 

og foreningens advokat beder vi dig venligst bekræfte og præcisere for Allan Kirkestrup at valget

også skal omfatte suppleanter.

 

Med venlig hilsen

 

Henriette Dedichen og Bjarne Skjoldager

eneste reelle lovformelige bestyrelsesmedlemmer

 

Sendt fra min iPhone

 

Vi skal hertil oplyse, at jeg eller bestyrelsen ikke har meddelt at suppleanterne vil gå af.

Vi har der imod meddelt, at såvel bestyrelsen som suppleanterne ikke ønskede at møde op til bestyrelsesmøder, hvor Hr. Skjoldager deltager grundet mistilliden.

 

Vi håber hermed, at medlemskredsen nu har fået klarhed over, at de rygtedannelser, som spredes ikke er sande vedr. ovennævnte og tidligere orientering.

 

I forbindelse med den kommende urafstemning er det udelukkende bestyrelsesmedlemmerne, som er på valg og ikke suppleanter som vi tidligere har skrevet ud om.

 

pbv

Med venlig hilsen

 

Allan Kirkestrup

Mejsevænget 69

4050 Skibby

error: Det er ikke tilladt at kopiere eller downloade fra denne side. Der er copyright på alt indhold på hjemmesiden. - Copyright Vellerup Sommerby!!