Orientering til foreningens medlemmer

Published by Vellerup Sommerby on

Vedr. Afdelingsmøde i afd. 2, Skadevænget og Ørnevænget.

 

En del medlemmer har spurgt bestyrelsen, om det kan bekræftes, at der er indkaldt til afdelingsmøde i afd. 2 i samme måned som der er generalforsamling, og i bekræftende fald i hvilken anledning. Samtidig ønskes det oplyst, hvem der bærer omkostningerne til indkaldelse og afholdelse af mødet.

 

Jeg kan bekræfte, at Niels Høgstrup og Bjarne Skjoldager på vegne af 16 medlemmer har indkaldt til et afdelingsmøde, og at der er fremsendt følgende dagsorden til udsendelse:

 

Drøftelse om hvorfor generalforsamlingens valgte suppleant Bjarne Skjoldager, ikke, som forventet, er indtrådt i bestyrelsen endnu, da vores hidtidige afdelingsformand Per Bjerregaard er fraflyttet pr.1. juni 2021.  

 

Det rejste spørgsmål kan ikke besvares på et afdelingsmøde, da der ikke er nogen til stede, der kan besvare det. Bestyrelsen har foreslået at afholde afdelingsmødet i forbindelse med den kommende generalforsamling, men dette er afvist – til trods for, at spørgsmålet naturligvis vil blive besvaret og begrundet på generalforsamlingen.

 

Omkostningerne til mødets afholdelse bæres af foreningen, da indkaldelsen skal ske i henhold til foreningens vedtægter. Beløbet kendes ikke endnu, men der skal dannes en brevfil, indkaldelsen skal trykkes, kuverteres og frankeres. Indkaldelsen udsendes omkring 4. juli 2021.

 

I ønskes alle en god sommer.

 

 

Med venlig hilsen

 

 

Allan Kirkestrup

Foreningsformand

53809514

error: Det er ikke tilladt at kopiere eller downloade fra denne side. Der er copyright på alt indhold på hjemmesiden. - Copyright Vellerup Sommerby!!