Pkt. som blev drøftet på bestyrelsesmødet

Published by Vellerup Sommerby on

Kære medlemmer

Enkelte medlemmer har udtrykt ønske om, at få indsigt i hvad bestyrelsen drøfter på et bestyrelsesmøde.

På bestyrelsesmødet den 21. februar 2022 blev følgende drøftet (Enkelte pkt. oplyses ikke grundet GDPR):

 • Underskrivelse af referatet fra sidste møde

 

 • Informationer fra formanden herunder
  • Oversvømmelser ved Skadevænget
  • xxxxxxxxxxxxxx
  • xxxxxxxxxxxxxx
  • Opsætning af kantsten ved Storkevænget
  • Hjertestarter klistermærker til postkasserne
  • Bank og adgang
  • Kommende generalforsamling alt. inkl.

 

 • Orientering fra sekretæren herunder:
  • Gennemgang og beslutning om alle budgetter for 2023
  • Gennemgang og beslutning om takstblad 2023
  • Status på ejerskifter
  • Restancer
  • xxxxxxxxxxxxxx
  • Status på P.C. Brøndboring

 

 • Grønne områder herunder:
  • Status på fældning af træer ved Skjoldagervej
  • Oprydning på Vigvejen efter stormen.
  • Status på Campingpladsen vedr. dispensation fra kyst.dk
  • Tilbud på fjernelse af stispærrer
  • Vedligeholdelse af borde bænke
  • Status på Tjørnemosen
  • xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  • Ønske om fjernelse / renovering af oversigtstavler
  • Kantsten ved vandværket
  • Nye skraldestativer
  • Ønske om 2 bænke ved Tjørnemosen.
  • xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

 • Informationer fra Driftslederen herunder:
  • Vedligeholdelse af vandværket og bygninger
  • Asfaltering ved verdens ende

 

 • Orientering fra afdelingsformænd

 

 • Næste møde

 

 • Evt.

 

Der blev serveret kaffe og kage for kr. 225,-

 

Jeg håber hermed, at de interesserede har fået et lille indblik i, hvad vi har drøftet på bestyrelsesmødet den 21. februar 2022

 

 

error: Det er ikke tilladt at kopiere eller downloade fra denne side. Der er copyright på alt indhold på hjemmesiden. - Copyright Vellerup Sommerby!!