Grundejerforeningen Vellerup Sommerby
Der har i går været omtalt en forekomst af Chloridazon i drikkevandet på et vandværk I Odense, der så er taget ud af drift. Chloridazon er et pesticide, der indtil 1996 har været anvendt på marker, hvor der har været dyrket løg, roer og rødbeder.
Det er usandsynligt at stoffet findes i Vellerup Sommerby, men der testes i øjeblikket for stoffet. Nærmere info vil blive meddelt, når analysen er færdig.
Allan Kirkestrup
Foreningsformand
error: Beskyttet indhold - Copyright Vellerup Sommerby!!