Grundejerforeningens bestyrelse har modtaget følgende resultat fra Beierholm, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab:

 

Faktiske resultater:

Vi har modtaget 430 stemmesedler pr. post og e-mail. Stemmesedlen er gyldig når der er påført adresse i Vellerup Sommerby samt foretaget afkrydsning af JA eller NEJ felterne til afstemningsforslaget.

Stemmerne fordeles således:

 

Konklusion af revisionens oplysninger om optællingen af stemmer modtaget i forbindelse med urafstemningen vedr. 40-km zone i Vellerup Sommerby:

 

Som det fremgår af revisionens erklæring om faktiske resultater, er der ikke opnået de krævede 2/3 af afgivne, gyldige stemmesedler.

 

Forslaget er på baggrund heraf at betragte som forkastet.

De 202 ja-stemmer udgør 51,4 % af godkendte stemmer, men kun 22,9 % af samtlige, mulige stemmer.

Bestyrelsen kan på baggrund af det oplyste resultat ikke foretage sig yderligere i relation til forslaget, og henlægger herefter sagen.

Revisionens erklæring om faktiske resultater kan læses her…

Med venlig hilsen

 

p.b.v.

     

    Allan Kirkestrup

    Foreningsformand

    error: Det er ikke tilladt at kopiere eller downloade fra denne side. Der er copyright på alt indhold på hjemmesiden. - Copyright Vellerup Sommerby!!