Grundejerforeningen Vellerup Sommerby

Kære medlemmer,

Urafstemningen er nu afsluttet, og resultatet er bekendtgjort her på hjemmesiden. Klik her… for at læse mere om afstemningen.

Som en konsekvens af urafstemningen er det nu muligt at afgive fuldmagt til bestyrelsen, såfremt man ikke kan – eller ønsker – at deltage på generalforsamlingen.

Det kræves, at bestyrelsen på forhånd oplyser, hvorledes en fuldmagt til bestyrelsen vil blive anvendt. Jeg skal derfor oplyse, at fuldmagter givet til bestyrelsen vedr.
generalforsamlingen d. 22. april 2017 vil blive brugt til at stemme som følger:

Til punkterne 9-4, A-K samt punkt 9-6, 1,2,3 stemmes nej

Til alle andre punkter stemmes ja.

Bestyrelsen modtager meget gerne fuldmagter fra alle, som ikke deltager i Generalforsamlingen.

Fremsendte fuldmagter kan indscannes og sendes elektronisk til:
mail@vellerupsommerby.dk

eller med post til formanden:

Allan Kirkestrup
Mejsevænget 69
4050 Skibby.

Det er også via foreningens hjemmeside muligt, at udfylde en elektronisk fuldmagt.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Categories: Nyheder

error: Beskyttet indhold - Copyright Vellerup Sommerby!!