September 2018

Published by Vellerup Sommerby on

Kære medlemmer,

 

Sommerperioden er for de flestes vedkommende nu overstået, og vi kan i år se tilbage på en meget usædvanlig dansk sommer med ekstrem varme og en vedvarende tørke, som ikke er set tilsvarende i mange, mange år.

 

Sommeren har for mange af vore medlemmer indbudt til overvejelser om at afholde ferien under sydligehimmelstrøg, men en del af de hjemvendte fra Sydeuropa beretter om ulidelig varme. 50-55 grader har medført mange gener for danske turister.

 

I sommerbyen har der været nok at tage fat på. Den sædvanlige vedligeholdelse af foreningens områder og – selvfølgelig – også de enkelte parceller. Hvad græsslåning angår har foreningen i år sparet penge, da der stort set ikke har været græsvækst at slå.

 

Foreningen har i sidste nummer af bladet opfordret vores medlemmer til at sørge for nødvendig beskæring, fordi vores entreprenører ikke kan komme til, og at det derfor er nødvendigt med efterslåning med mindre materiel. Det har været dejligt at se, hvor mange der har efterkommet denne opfordring, og vi håber at de sidste snart følger trop.

 

Sommeren har igen betydet god udnyttelse af sommerbyen. Rigtig mange har gået lange ture i vores skønne område, og der har været tid til en god snak med mange grundejere.

 

Usædvanligt mange huse har i år været udlejet, og en del af disse lejere har igen henvendt sig til foreningen og forespurgt på ledige huse og grunde. Foreningen er, som tidligere nævnt, nødt til at henvise disse potentielle kunder til de lokale ejendomsmæglere, fordi det ikke er muligt at føre en liste over ejendomme, som er sat til salg.

 

I de første 7 måneder af 2018 er ejerskiftet 36 ejendomme, hvilket er normalt. Det gennemsnitlige tal for hele året er ca. 70-80 ejerskifter.

 

Foreningen vil gerne benytte lejligheden til at byde disse nye medlemmer velkommen til Vellerup Sommerby, og minde om at foreningen gerne står til disposition med oplysninger og hjælp i alle relevante foreningsanliggender.

 

Jeg vil slutte med at ønske alle læserne en god eftersommer, og jeg håber at nogle måske kan finde tid til at skrive lidt i foreningsbladet.

 

Allan Kirkestrup

Categories: Formandens rubrik

error: Det er ikke tilladt at kopiere eller downloade fra denne side. Der er copyright på alt indhold på hjemmesiden. - Copyright Vellerup Sommerby!!