September 2017

Published by Vellerup Sommerby on

Kære medlemmer,

Et tilbageblik på sommeren 2017 tegner et tydeligt billede af en typisk dansk sommer.

På et punkt har vejret dog overrasket de fleste.

Regnmængderne har i visse perioder – særligt i slutningen af juli- og begyndelsen af august måned – været enorme, og af dræningen af over fladevandet har vist sig utilstrækkelig mange steder.

I dimensioneringen af drænene er der ikke taget højde for nedbørsmængder på 70-100 mm i løbet af 12 timer, og de højest beliggende områder, som grænser op til sommerbyen, har afgivet store vandmængder i vandløbsretningen, og dermed i væsentlig grad medvirket til en forværring af problemerne.

Det er ikke en enkel sag at løse disse problemer, og man ser derfor også mange steder i landet, at grundejerne pænt må vente på, at vandet skal forsvinde gennem de etablerede afløb.

Foreningens bestyrelse vil med stor opmærksomhed kortlægge problemernes omfang, og gerne medvirke med løsningsforslag til afhjælpning af drænproblemer.
Jeg skal imidlertid gøre opmærksom på, at det ikke er foreningens opgave at af dræne private grunde, men alene de af foreningens fællesarealer, hvor færdsel skal foregå.
Bortset fra disse ubehagelige overraskelser har sommeren igen betydet god udnyttelse af sommerbyen.

Mange huse har i år været udlejet, og en del af disse lejere har igen henvendt sig til foreningen og forespurgt på ledige huse og grunde.
Foreningen er, som tidligere nævnt, nødt til at henvise disse potentielle kunder til de lokale ejendomsmæglere, fordi det ikke er muligt at føre en liste over ejendomme, som er sat til salg.

I de første 7 måneder af 2017 er ejerskiftet næsten 35 ejendomme, hvilket er noget over det normale. Det normale for hele året er ca. 50 ejerskifter.
Foreningen vil gerne benytte lejligheden til at byde disse nye medlemmer velkommen til Vellerup Sommerby, og minde om at foreningen gerne står til disposition med oplysninger og hjælp i alle relevante foreningsanliggender.

Jeg vil slutte med at ønske alle læserne en god eftersommer, og jeg håber at nogle måske kan finde tid til at skrive lidt i foreningsbladet.

Allan Kirkestrup
Foreningsformand

Categories: Formandens rubrik

error: Det er ikke tilladt at kopiere eller downloade fra denne side. Der er copyright på alt indhold på hjemmesiden. - Copyright Vellerup Sommerby!!