Udbringning af nye affaldsbeholdere er startet

 

 

 

 

 

 

For at opfylde den nationale klimaplans målsætninger om øget genanvendelse, søsætter Frederikssund Kommune den nye affaldsordning med husstandsnær indsamling af ni typer affald med start den 1. maj 2022.

 

I den forbindelse er vi så småt startet på udbringning af de nye affaldsbeholdere. Leveringerne sker løbende i hele perioden frem til den 1. maj, hvor den nye ordning går endeligt i gang, og de nye beholdere kan tages i brug.

 

Der vil i alt blive leveret omkring 85.000 nye beholdere, og det betyder, at du som borger skal have både dine nuværende og de nye beholdere stående i en periode. Dine nuværende beholdere skal anvendes frem til den 1. maj 2022.

 

Derfor er du velkommen til at stille de nye beholdere til side indtil ordningsstart den 1. maj, såfremt du har mulighed for dette.

 

Fra uge 4 vil du kunne se, hvornår vi regner med at være i dit område ved at følge den overordnede leveringsproces på
www.frederikssund.dk/nyaffald. Her kan du også orientere dig nærmere om den nye affaldsordning.

 

Praktisk info

 

Ved de fleste husstande vil der blive leveret et standardsæt med fire nye beholdere på 240 liter. Tre af beholderne er opdelt i to rum og har derfor plads til to typer affald.

 

Hver husstand vil også modtage en rød miljøboks til farligt affald og elektronik m.m. Miljøboksen leveres i beholderen til papiraffald sammen med sorteringsvejledning og yderligere informationsmateriale.

 

Ejendomme med fælles affaldsordning (fx etageboliger) vil få leveret større affaldsbeholdere, og miljøboksen samt informationsmateriale vil blive omdelt til beboerne via enten bestyrelse eller vicevært.

 

Det er meningen, at der også skal indsamles tekstilaffald, men det bliver på et senere tidspunkt, da lovkravene endnu ikke er klar.

 

Ofte stillede spørgsmål til den nye affaldsordning 2022

Her kan du finde svar om den nye affaldsordning, der kommer i 2022. Vi har endnu ikke svar på alle spørgsmål, men siden udbygges løbende.

Hvor ofte bliver spandene tømt?

Alle affaldstyper på nær farligt affald og tekstiler afhentes med en fastsat hyppighed som modsvarer behovet hos husstandsstørrelse på 5 personer og derunder.

De helt konkrete hyppigheder på afhentning vil komme senere.

Hvad kommer det til at koste?

Taksterne for den nye ordning forventes først vedtaget ved byrådet i november 2022, og indtil da afventer vi afklaring på dette forhold. De nye takster forventes derfor også først at slå igennem i januar 2023.

Skal jeg selv køre noget på genbrugspladsen?

Du skal selv køre haveaffald og byggeaffald på genbrugspladsen. Hvis du ikke kan få alt storskrald med igennem storskraldsordningen, skal du også køre dette på genbrugspladsen.

Hvad gør jeg med pap der er for stort til spanden?

Du kan enten tilmelde dig vores storskraldsordning, hvor vi bl.a. henter bundtet pap. Du kan også skære pappet i mindre stykker, så det passer ned i spanden. Alternativt kan du køre pappet til den nærmeste nærgenbrugsstation.

Hvordan indsamles farligt affald?

Farligt affald vil blive indsamlet i en rød miljøboks, som bliver udleveret i samme ombæring som spandene.

Hvordan kan jeg vide, om affald er farligt?

Hvis der er et faresymbol på emballagen er det farligt affald, og skal lægges i den røde boks. Opvask- og rengøringsmiddel skal i den røde boks, hvis der stadig er indhold i, hvis ikke kan de komme i plastaffaldet. Derudover er batterier og småt elektronik, såsom telefoner, også farligt affald.

Hvordan fungerer ordningen med tekstiler?

Miljøministeriet arbejder stadig på reglerne for tekstilindsamling, og derfor har vi ikke oplysninger om, hvordan ordningen bliver. Hvordan tekstiler bliver indsamlet, bliver meldt ud senere, men der kommer ikke en ekstra spand til det.

Jeg har ikke plads. Må spandene stå ude på fortovet/vejen?

Nej! Dine spande skal stå på et fast underlag på din egen grund, med maks. 5m til skel, samt med håndtaget vendt udad.

Vejareal må generelt ikke benyttes til private formål, med mindre der er givet særlig tilladelse fra vejmyndigheden.

 

Hvordan bliver affaldet tømt?

Alle vores renovationsbiler er opdelt, så de har to rum. Renovationsbilen er opdelt 60/40 ligesom spandene, så vi undgår at få de to tømte fraktioner blandet sammen. Én renovationsbil kan så kun tømme to forskellige fraktioner på sin tur, så du kan være sikker på, at fraktionerne ikke bliver blandet sammen.

Hvordan fungerer fællesordninger?

I tilfælde, hvor bebyggelser er udformet på en måde, der ikke tillader fire skraldespande ved hver bolig, kan det være en mulighed at benytte fælles beholdere eller affaldsanlæg placeret på fællesarealer, dvs. en fællesordning.

Etableringen af fællesordninger kræver at en række forhold gør sig gældende, og der er således ikke tale om en fritvalgsordning. De nærmere bestemmelser for ordningen kan læses her i “Vejledning i etablering af fælles affaldsordning” (2021).

Hvordan fungerer naboordninger?

Der vil være tilfælde, hvor husstandsstørrelsen gør det muligt for to naboer at dele skraldespande. I disse tilfælde kan naboerne indgå i en naboordning.

Etableringen af en naboordning kræver at en række forhold gør sig gældende, og der er således ikke tale om en fritvalgsordning. De nærmere bestemmelser for ordningen kan læses her i “Vejledning i etablering af naboordning” (2021).

error: Det er ikke tilladt at kopiere eller downloade fra denne side. Der er copyright på alt indhold på hjemmesiden. - Copyright Vellerup Sommerby!!