Opstilling til bestyrelsesposter

9. september 2021

 

Til medlemmer af grundejerforeningen Vellerup Sommerby

 

Hermed meddeles det, at kandidater der ønsker opstilling til bestyrelsesposter i Grundejerforeningen Vellerup Sommerby i forbindelse med den kommende urafstemning vedr. valg til bestyrelsen skal meddele deres kandidatur på mail til mail@vellerupsommerby.dk senest:

 

Tirsdag d. 5. oktober 2021

 

Der kan opstilles til formandsvalget og valget i de 6 afdelinger.

 

Alle valgbare medlemmer kan opstille til formandsposten, medens det alene er valgbare
medlemmer i de respektive afdelinger der kan opstille i den pågældende afdeling.

 

Når kandidatlisten er færdig, vil indkaldelsen til urafstemningen blive udsendt med relevante informationer vedr. afstemningen.

 

Der vil blive åbnet mulighed for at de opstillede kandidater kan bringe deres eventuelle valgpropaganda på foreningens hjemmeside – som også udsendes som nyhedsbrev – samtidig med at der indkaldes. For dem der ikke er tilmeldt nyhedsbrevet – og som ønsker dette – kan det gøres via hjemmesiden.

 

Materialet fra kandidater må max. fylde 1 A- 4 – side, og må ikke indeholde streg/barcodes.

 

Med venlig hilsen

Allan Kirkestrup
Foreningsformand

error: Det er ikke tilladt at kopiere eller downloade fra denne side. Der er copyright på alt indhold på hjemmesiden. - Copyright Vellerup Sommerby!!