Reetablering efter fibernedlægning

Kære medlemmer

 

I forbindelse med reetableringen efter ned gravning af fiber i 2021 meddelte TDC, at de var færdige i vores område, og at de havde afsluttet sagen hos Frederikssund Kommune.

 

Bestyrelsen har i denne forbindelse gået alle vejende igennem og taget billeddokumentation og fremsendt dokumentation til TDC. TDC fastholder, at de er færdige.

 

Bestyrelsen har derfor sendt dokumentationen til Frederikssund Kommune, som i dag har skrevet følgende til foreningen:

 

Hej Henrik

TDC har ikke overdraget reetableringen til Kommunen. Det er derfor stadig TDC´s opgave at gøre arbejdet færdigt.

Vi tager kontakt til TDC og gør dem opmærksom på at de mangler reetablering i området.

 

Efterfølgende har undertegnede dd. haft telefonmøde med Kommunen og skrevet til TDC.

 

Kommunen vil nu forlange, at TDC reetablerer hele området.

 

På bestyrelsens vegne

 

Henrik Kirkestrup

Foreningsformand

Fibertilslutning forsinket

Kære alle I Vellerup Sommerby

 

Vi skriver til jer, fordi I har bestilt en tilslutning til TDC NET Fiber

 

Vi er gået i gang med arbejdet, så I kan få adgang til lynhurtigt og stabilt internet, men desværre er vi blevet forsinket i processen. Det betyder, at vi må udskyde den dato, vi forventer at være færdige med at etablere fibernet i jeres område.

 

I ordrebekræftelsen oplyste vi om, at vi er jeres område i perioden april 2021 til august 2021. Det er nu ændret til perioden april 2021 til september 2021. Hvis I allerede har modtaget en booking til teknikerbesøg, gælder den dato stadig, medmindre I får besked om andet.

 

Der er flere forhold, som har betydning for, om vi er forsinket i et område, for eksempel gravningen på vejen eller installationen af fibertilslutningen på jeres adresse. Den nuværende situation i Danmark med COVID-19 kan også medføre, at perioden, det tager at installere din fibertilslutning, bliver længere, fordi vi har begrænset vores teknikerbesøg. Vi gør alt, hvad vi kan for at fortsætte arbejdet, så I hurtigst muligt kan tage jeres fibertilslutning i brug.

 

Hvad sker der nu?
I skal ikke foretage jer noget. Vi sørger for at færdiggøre jeres fibertilslutning så hurtigt som muligt.

For at tage jeres fibertilslutning i brug, skal I have et abonnement. Det kan I ikke få hos os, vi giver jer bare den gode forbindelse. Men vores digitale infrastruktur er åben, og alle udbydere kan få adgang til den. Så I kan helt frit vælge, hvor I vil købe abonnement på internet, tv eller telefoni.

I kan læse mere om TDC NET Fiber på tdcnet.dk/fiber.

Vi beklager ulejligheden og håber på jeres forståelse.

På gensyn

TDC NET.

Omfatter ikke levering af bredbånd, tv eller telefoni. Der kan være tilfælde, hvor TDC NET af tekniske, fysiske eller økonomiske årsager ikke kan etablere fibertilslutningen.

 

Aflevering af Fyrvænget, Vellerup

I forbindelse med afslutning af fibernedlægning på Fyrvænget er der gd. foretaget inspektion.

Afleveringsrapporten kan læses her….

I forbindelse med besigtigelsen er der følgende reparationer på Fyrvænget:

Nr. 1: Huller efter boremaskine
Nr. 7: Revne i vejside – på video er der samme revne inden at vi startede.
Nr. 10: Revne i vej efter boremaskine
Nr. 23: Huller efter boremaskine
Nr. 24: Huller efter boremaskine
Nr. 25: Indkørsel rettes
Nr. 25: Asfaltkant mangler
Nr. 31: Sten fjernes på hjørnet, samt rives
Nr. 32: Huller efter boremaskine
Nr. 34 Mangler Muld
Nr. 38: Huller efter boremaskine
Nr. 41: Huller efter boremaskine
Nr. 42: Huller efter boremaskine
Nr. 49: Huller efter boremaskine
Nr. 57: Rette fliser udfor skraldespande
Nr. 59. Mangler muld
Nr. 60 huller efter boremaskine
Nr. 61: Huller efter boremaskine
Nr. 63: Huller efter boremaskine
Hvor container har stået, skal der laves asfalt

 

Hvis der på Fyrvænget skulle være andre skader end de ovenfor oplyste bedes I senest den 17. juni 2021 rapportere dette til bestyrelsen på nedennævnte formular med billeddokumentation.

 

 

Fiberudbydere

I fm. fiber i Vellerup Sommerby er der nu kommet yderligere 3 udbydere I kan vælge imellem.

www.tdcnet.dk kan I læse mere om dette.

Har du bestilt fiber til sommerhuset, og ønsker en aktiv forbindelse, kan du allerede nu kontakte en  af nedennævnte udbydere.

 

Hilsen

Henrik Kirkestrup

 

Fiber forsinket

Besked fra TDC NET

Vi skriver til jer, fordi du / I har bestilt en tilslutning til TDC NET Fiber.

 

Vi er gået i gang med arbejdet, så du / I kan få adgang til lynhurtigt og stabilt internet, men desværre er vi blevet forsinket i processen. Det betyder, at vi må udskyde den dato, vi forventer at være færdige med at etablere fibernet i jeres område.

 

Vi forventer at fiber er klar i perioden april 2021 til august 2021. Hvis du allerede har modtaget en booking til teknikerbesøg, gælder den dato stadig, medmindre du får besked om andet.

 

Der er flere forhold, som har betydning for, om vi er forsinket i et område, for eksempel gravningen på vejen eller installationen af fibertilslutningen på adressen. Den nuværende situation i Danmark med COVID-19 kan også medføre, at perioden, det tager at installere din fibertilslutning, bliver længere, fordi vi har begrænset vores teknikerbesøg. Vi gør alt, hvad vi kan for at fortsætte arbejdet, så I hurtigst muligt kan tage jeres fibertilslutning i brug.

 

Hvad sker der nu?
I skal ikke foretage jer noget. Vi sørger for at færdiggøre jeres fibertilslutning så hurtigt som muligt.

 

For at tage jeres fibertilslutning i brug, skal I have et abonnement. Det kan I ikke få hos os, vi giver jer bare den gode forbindelse. Men vores digitale infrastruktur er åben, og alle udbydere kan få adgang til den. Så I kan helt frit vælge, hvor I vil købe abonnement på internet, tv eller telefoni.

 

Du kan læse mere om TDC NET Fiber på tdcnet.dk/fiber.

 

 

 

 

Vi beklager ulejligheden og håber på jeres forståelse.

På gensyn

TDC NET.

Nyt vedr. fiberprojektet

Kære medlemmer          

 

Lidt nyt fra fiberprojektet

 

 

TDC er påbegyndt installationerne af montagekasserne på de enkelte parceller, og nedgravning af fiberkabler er påbegyndt.

 

Ved Verdens Ende er der etableret en materielgård. Denne skal forblive med indhegning indtil arbejdet med nedgravning er færdigt.

 

Om kort tid vil der blive opstillet en mandskabsvogn ved vandværket.

Mandskabsvognen forventes at stå ved vandværket i ca. 6 uger.

 

Jeg vil vende tilbage med oplysninger om forventet ibrugtagnings tidspunkt, når det er oplyst.

 

Jeg håber at alle vil tage godt imod TDC´s samarbejdspartnere.

 

 

Med venlig hilsen

 

Allan Kirkestrup

Foreningsformand

 

 

Information vedr. Fiber i Vellerup Sommerby

Kære alle

Jeg har her til morgen modtaget følgende besked fra TDC NET efter at have spurgt ind til antal tilmeldinger og, hvornår de begynder med at grave.

“Hej Henrik

Yes, vi afsluttede ved midnat, og har nået 90%. Det er 9% point bedre end vores næstbedste område hidtil. Så tillykke med et historisk godt resultat 😊

Graveperioden er medio april til ultimo juni.
Hvis alt går som planlagt, vil I have aktive forbindelser fra sidste halvdel af august måned (vejledende tidsplan).

Husk, at I allerede nu kan bestille jeres abonnementer hos jeres foretrukne udbydere. På den måde sikrer man sig, at alt er klart til brug, så snart der er lys i fiberen.

VH

TDC NET

Find din udbyder her…

Hilsen

Henrik Kirkestrup

Fiberdokumentation

I den næste stykke tid, vil I opleve, at TDC NET går rundt og filmer vejen, indkørsler og rabatter.

 

Årsagen til dette skyldes dokumentation således, at de kan efterlade området i samme stand efter nedgravning af fiber.

 

Personerne har gul arbejdsjakke / veste på.

 

Der opfordres ligeledes til, at I selv tager et billede af jeres grund og rabat til dokumentation.

 

Opdatering vedr. fiber

Kære medlemmer.

Vi har i dag den 18. marts 2021 modtaget følgende mail fra TDC NET.

 

“Hej Henrik

 

Vi er nu på 728 tilmeldinger ud af 877, svarende til 83%.

I går leverede jeg adresselister på dem, som endnu ikke har tilmeldt sig, så i næste uge lander den sidste reminder.

 

83% er officielt vores all time rekord. Det er simpelthen aldrig nogensinde sket før, at et område har nået det tal.

Super stærkt – vi havde ikke kunnet gøre det uden din indsats. Tusind tak 🙏

 

Vi tales ved 😊”

 

Hilsen

TDC NET

 

Er du en af dem, som sidste år tilkendegav, at du ville have gratis fiber, men endnu ikke har fået tilmeldt dig så klik her….. for at tilmelde dig. Har du ikke tilkendegivet ønske om gratis fiber kan du selvfølgelig også tilmelde dig.

 

Bemærk at I skal tilmelde jer senest den 05. april 2021 for at komme med på ordningen om gratis fiber.

 

Skulle du /I have yderligere spørgsmål er du/I velkommen til at ringe til mig på tlf.: 70229194. (ikke SMS nummer)

 

Hilsen

Henrik Kirkestrup

 

Information om gravearbejdet i fm. fiber

Kære alle i Vellerup Sommerby

Jeg har nu været rundt med TDCNET, Frederikssund Kommune og entreprenøren, som skal forestå gravearbejdet.

 

I denne forbindelse har jeg bla. stillet de spørgsmål, som en del af jer har ringet og stillet mig.

 

 • Graves eller skydes der ind fra vejen til huset?
  • Fiberkablerne skydes fra rabatten og ind til huset. 

 

 • Hvor lægges fiberkablet ude ved vejen?
  • Fiberkablerne graves ned på begge sider af vejen i rabatten. Der skydes ikke under vejene. På Birkebækvej og Skjoldagervej skydes kablet under vængernes asfalt.

 

 • Hvor opsættes fiberforbindelsen på mit hus?
  • Fiberkables trækkes til hus væg (den som går langs med vejen) og føres ind i huset, hvor der monteres en dåse klar til at den valgte leverandør kan opsætte udstyret.
  • Bor man på en hjørnegrund, kan det være muligt, at få kablet ind fra 2 sider.

 

 • Jeg har flisebelægning helt ud til vejen, hvad sker der med den?
  • Som udgangspunkt tages fliserne op og der sker reetablering. Ved større indkørsler, eller ved evt. udfordringer vil der blive skudt under belægningen.

 

 • Mit robotplæneklipper har snor ude i rabatten, hvad sker der med den?
  • Entreprenøren kan ikke se, hvis der er lagt en snor ude i rabatten. Det anbefales, at man fjerner snoren inden der graves.

 

 • Min indkørsel har flisebelægning, men den ligger lavere end asfalteringen, kan den hæves, hvis de fjerner fliserne?
  • Man skal selv kontakte entreprenøren og evt. lave en aftale, hvis man ønsker en mindre ændring af reetableringen.

 

 • Jeg har en tom grund og skal til at bygge senere. Skal jeg tilmelde mig fiber nu?
  • Du kan ikke tilmelde dig, men der bliver sat kapacitet af til jer. TDCNET kan ikke  bygge fiber, hvis der ikke er et sted at opsætte stik. Når der er en husstand, kan beboeren blot kontakte sin udbyder, og bestille en tilslutning. Den eneste forskel er, at udbyderen her kan opkræve et mindre oprettelsesgebyr. Ca. 3.000 kr.
 • Bliver jeg kontaktet inden de lægger kablet ind på min grund?
  • Ja – Alle bliver kontaktet, hvorefter I selv laver en aftale med entreprenøren, om dato for lægning af fiberkablet. Ligeledes skal I lukke dem ind i huset, så de kan trække kablet i det rum, hvor boksen skal sidde.

 

Som udgangspunkt vil kabler blive gravet ned i alle rabatterne på begge side af vejen. Fra rabatterne vil de blive skudt ind til huset. Når der skydes skal der graves et hul i begge ender.

Rabatterne skal holdes fri for genstande således entreprenøren kan grave uden forhindringer.

 

Der etableres nye fiberbokse på vejene, som placeres i skellet. Hvis en hæk. f.eks ikke er klippet, vil den blive klippet til skel således, at der er plads til skabene.

 

Frederikssund Kommune, vil være tilsynsførende under projektet og vil efterfølgende kontrollere arbejdet og sørge for, at området genskabes til samme stand, som det var før udlægning af fiber.

 

Skulle du /I have yderligere spørgsmål er du/I velkommen til at ringe til mig på tlf.: 70229194. (ikke SMS nummer)

Har du ikke tilmeldt dig gratis fiber endnu kan du tilmelde dig her…

 

Hilsen

Henrik Kirkestrup

 

error: Det er ikke tilladt at kopiere eller downloade fra denne side. Der er copyright på alt indhold på hjemmesiden. - Copyright Vellerup Sommerby!!