Indkaldelse til urafstemning

Kære medlemmer

 

Der indkaldes nu til urafstemning i Grundejerforeningen Vellerup Sommerby og Vellerup Sommerby Vandværk i fm. valg til samtlige bestyrelsesposter (excl. suppleanter)

 

Materialet bliver i morgen den 15. oktober 2021 udsendt til alle foreningens medlemmer med Post Nord på de oplyste adresser, hvor foreningsbladet også sendes til. Du kan også allerede nu læse materialet her….

 

Kandidatlisten er allerede nu offentliggjort på foreningens hjemmeside, og bliver udsendt til medlemmerne sammen med indkaldelsen fordelt på afdelinger.

 

Der kan foretages urafstemning på følgende måde:

– Via foreningens hjemmeside www.vellerupsommerby.dk

– Via fremsendelse af indscannet stemmeseddel til revisionen på urafstemning@vellerupsommerby.dk

– Via fremsendelse af modtaget stemmeseddel i svarkuverten

 

I udsendelsesmaterialet er der tildelt en kode på, hver stemmeseddel, hvis man ønsker at stemme via foreningens hjemmeside.

Alle stemmesedler sendes direkte til foreningens valgte revisor, som foretager optælling.

 

Skulle der være spørgsmål til urafstemningen bedes I tage kontakt til undertegnede på foreningsformand@vellerupsommerby.dk eller tlf.: 5380 9514.

 

På vegne af bestyrelsen

 

Allan Kirkestrup

Foreningsformand

Tlf.: 5380 9514

Generalforsamling 28. august 2021

Kære medlemmer,

Jeg har desværre hørt fra alt for mange medlemmer, at de ikke orker at deltage i generalforsamlingen for, at skulle høre på alt det fnidder, der år efter år kommer fra en mindre fraktion i foreningen.

Jeg forstår godt disse holdninger, og ingen er naturligvis tvunget til at møde på generalforsamlingen og udtrykke sin mening, eller at høre på diverse kritiske indlæg.

Der findes naturligvis mulighed for at afgive sin stemme ved fuldmagt, og såfremt man ønsker at den siddende bestyrelse skal fortsætte sit arbejde for Vellerup Sommerby og Vellerup Sommerby Vandværk, kan man afgive sin fuldmagt til bestyrelsen via hjemmesiden, eller medlemmer kan aflevere den tilsendte indkaldelse/fuldmagt i formandens postkasse på Mejsevænget 69. Man vil i givet fald så stemme sammen med bestyrelsen.

Bestyrelsen håber naturligvis på en stor medlemsopbakning, men i sidste ende er det flertallet der på god demokratisk vis bestemmer fremtiden.

Bestyrelsen glæder sig til at se vore medlemmer på generalforsamlingen d. 28. august 2021 på Produktionsskolen, Skuldelevvej 24, 4050 Skibby kl. 09:30.

Dørene åbnes kl. 09:00, kom i god tid.

For spørgsmål til ovennævnte eller generelle spørgsmål kan der rettes henvendelse til foreningsformand, Allan Kirkestrup på mail: mail@vellerupsommerby.dk eller tlf.: 5380 9514

Med venlig hilsen

Allan Kirkestrup

Foreningsformand

error: Det er ikke tilladt at kopiere eller downloade fra denne side. Der er copyright på alt indhold på hjemmesiden. - Copyright Vellerup Sommerby!!