Hjertestarteraftale

Kære medlemmer i Grundejerforeningen Vellerup Sommerby.

 

I forbindelse med foreningens hjertestarteraftale besluttet af medlemmerne på en generalforsamling i 2015 har bestyrelsen besluttet at forlænge aftalen med vores nuværende leverandør Safee i 3 år.

 

Undertegnede havde tidligere på året genforhandlet prisen med Safee for de kommende 3 år. Den årlige leje udgør pr. 01/01-2022 kr. 72.000 kr. hvilket svarer til 83,33 kr. årligt pr. medlem. Opkrævningen for 2022 vil blive tilrettet til dette beløb.

 

Den nuværende aftale med Safee er på lejebasis besluttet på generalforsamlingen og indeholder 15 stk. hjertestartere alt inkl. serviceaftale, forsikring, udskiftning af batterier, udskiftning af elektroder mm. og udskiftning til nye hjertestartere efter behov.

 

Med den nuværende leverandør kender vi prisen og der kommer ikke yderligere omkostninger. Herudover har foreningen siden 2015 ikke oplevet problemer med, hverken hjertestartere eller andre øvrige forhold. Hjertestarterende har været i brug 13 gange.

 

Et af de nye bestyrelsesmedlemmer havde påtaget sig at undersøge markedet for hjertestartere, men de fremlagte tilbud gav ikke anledning til skift af leverandør. Der var fremlagt tilbud fra bla. Falck og Safeday til sammenligning.

Begge alternativer var dyrere og foreningen ville ikke få den samme serviceniveau som i dag.

Herudover skulle foreningen lave en førstegangsinvestering første år på kr. 72.252 / 82.580,- Ved begge tilbud skulle foreningen efter lejeaftalen på  4. år eje hjertestarterende og herefter selv stå for vedligeholdelsen mm.

 

Til orientering udskiftes en hjertestarter i gennemsnit hvert 6 år.

 

Hilsen

 

Henrik Kirkestrup

Foreningsformand

Tlf.: 3127 1917

Mail.: henrik@vellerupsommerby.dk

Vedr. hjertestartere i Grundejerforeningen Vellerup Sommerby

Vedr. hjertestartere i Grundejerforeningen Vellerup Sommerby

 

Da rygterne i Vellerup Sommerby florerer blandt medlemmer i Vellerup Sommerby, at foreningens leverandør af Hjertestarter bl.a.

 

  • Ikke har serviceret hjertestarterende siden 2019 (Usandt)
  • At et bestyrelsesmedlem’s søn har fået opgaven og her er tale om nepotisme (Usandt)
  • At virksomheden ikke længere eksisterer (Usandt)
  • Formanden søn (jeg) skulle modtage 90.000 kr. pr. år for hjertestartere (usandt)

 

Skal jeg hermed for god orden skyld medvirke til, at de korrekte oplysninger meldes ud til medlemskredsen.

 

Da jeg som naboværnshjælper i samarbejde med Thomas Brixtofte mfl. tilbage i 2014 kunne konstaterer, at vi i Vellerup Sommerby kun havde en enkelt (privat) registreret hjertestarter på Stærevænget nr. 71 hos Torben Bodi og den nærmeste var i Ferslev satte vi os for, at undersøge mulighederne for om medlemmerne ville have hjertestartere i Vellerup Sommerby.

 

Vi lavede derfor en privat indsamlingsblanket, således vi kunne få flere hjertestartere sat op. Vi fik hurtigt 71 tilmeldinger så vi havde penge til en hjertestarter mere.

 

Den 21. december 2014 blev der opsat en hjertestarter mere på Mejsegaarden. Mejsevænget nr. 87. (Drevet af private) registreret hjertestarter.

 

Hjertestarterende var baseret på leje inkl. forsikring og årligt service.

 

Interessen for hjertestartere i Vellerup Sommerby blev så stor, at medlemmerne anbefalede, at dette ikke skulle være i privatregi, men en foreningsopgave. Vi i naboværnet kontaktede derfor 2 virksomheder og fik fremsendt 2 tilbud.

 

På generalforsamlingen den 11. april 2015 kl. 09.30 fremlagde naboværnet ved Bente og John Sørensen, Mejsevænget 7  forslaget om etablering af hjertestartere i hele Vellerup Sommerby som en foreningsopgave. Herudover frembragte Karl og Inge Zacho, Tjørnevænget 28 deres ønske om, at alle fik hjertestartere.

Michael fra SOS Group var tilstede på generalforsamlingen og fortalte om hjertestartere og tilbuddet.

 

Indkomne forslag:

https://www.vellerupsommerby.dk/Dokumenter/Vellerupbladet/2015/Marts/files/assets/basic-html/index.html#17


Forslaget i sin helhed:

https://www.vellerupsommerby.dk/Dokumenter/Vellerupbladet/2015/Marts/files/assets/basic-html/index.html#51

https://www.vellerupsommerby.dk/Dokumenter/Vellerupbladet/2015/Marts/files/assets/basic-html/index.html#53

 

Tilbud generalforsamlingen stemte om:

https://www.vellerupsommerby.dk/Dokumenter/Vellerupbladet/2015/Marts/files/assets/basic-html/index.html#54

 

Beslutningsreferat:

https://www.vellerupsommerby.dk/Dokumenter/Vellerupbladet/2015/Juni/files/assets/basic-html/index.html#52

 

Der blev årene efter suppleret op med 2 yderligere hjertestartere efter henvendelser fra medlemsskredsen.

 

Konklusion:

Her er tale om en virksomhed, der ændrer virksomhedsstatus fra privat til Aps samtidig med, at virksomheden skifter navn fra SOS Group til Safee Consulting ApS.

 

Virksomhedsoverdragelsen kan læses her:

https://vellerupsommerby.dk/wp-content/uploads/2021/10/Virksomhedsoverdragelse-2019.pdf

 

Safee Consulting drives stadig af samme ejer og har stadig samme telefonnummer.

Safee Consulting fremsender et tillæg til foreningen i 2019, hvor det fremgår, at de har skiftet virksomhedsnavn og type og stadig servicerer hjertestarterene i Grundejerforeningen Vellerup Sommerby på samme vilkår, som indgået i 2015.

Samtidig udskiftes alle klistermærker på hjertestarterende i fm. virksomhedsændringen, med samme telefonnummer som før.  Alle i foreningen har mulighed for, at se på hjertestarterende, hvor det tydeligt fremgår, hvem, der servicere hjertestarterende.

 

Alle hjertestartere har fået foretaget service i sommeren 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 og 2021

 

Da Torben Bodi ikke sad i bestyrelsen i 2015, hvor det blev besluttet at benytte sig af SOS Group kan et bestyrelsesmedlem’s søn ikke have fået opgaven. Her kan umuligt være tale om nepotisme.

Torben Bodi opstillede for første gang til bestyrelsen på generalforsamlingen den 22. april 2017 kl. 09:30, altså 2 år efter, at Grundejerforeningen Vellerup Sommerby besluttede, at anvende SOS Group.

 

Torben Bodi opstilling:

https://www.vellerupsommerby.dk/Dokumenter/Vellerupbladet/2017/Marts/files/assets/basic-html/index.html#19

 

At undertegnede skulle have modtaget kr. 90.000 om året for hjertestartere er som alle kan se en usand påstand.  Dette må falde tilbage på de personer, som både i skrift og tale har udspredt de nævnte usandheder.

 

Her er ikke kun tale om hjertestartere, men forsikring mod hærværk og tyveri, servicering, vedligeholdelse såsom udskiftning af elektroder og batterier, 3 afholdte kurser for medlemmerne og et aflyst grundet COVID-19.

Jeg håber hermed, at alle nu har fået klarhed over, hvordan situationen med hjertestarterene er kommet til i Vellerup Sommerby. Jeg håber, at de personer, som spreder usande oplysninger, en anden gang  vil tage kontakt til de respektive personer således oplysningerne er korrekte.

 

Foreningens Interne revisor Jesper Janholm skriver citat: “Jeg kan oplyse at jeg lige så på bilaget for hjertestarteren forleden dag. Vi betaler for leje af hjertestarterne og for vedligeholdelse. Jeg har ingen steder set et bilag eller en udbetaling på 90.000 til andre end til Safee Consultation, som vi har en aftale med.” Citat slut.

 

De nedennævnte påstande er altså usande:

  • Ikke har serviceret hjertestarterende siden 2019 (Usandt)
  • At et bestyrelsesmedlem’s søn har fået opgaven og her er tale om nepotisme (Usandt)
  • At virksomheden ikke længere eksisterer (Usandt)
  • Formanden søn (jeg) skulle modtage 90.000 kr. pr. år for hjertestartere (usandt)
På vegne af naboværnet

Henrik Kirkestrup

Mejsevænget 87

 

 

 

 

Hjertestarter i Vellerup Sommerby

I Grundejerforeningen Vellerup Sommerby har vi 15 hjertestartere. På kortet kan du se, hvor hjertestarterende er opsat.

På oversigtskortet ved vandværket og ved Mejsevænget er der på kortet indtegnet, hvor hjertestarterene er placeret.

Hjertestarterene serviceres, hvert år. Senest den 05. juli 2021

Har du spørgsmål i f.m hjertestartere i Vellerup Sommerby, kan du til enhver tid kontakte Naboværnet V/Henrik Kirkestrup på tlf.: 70229194 eller bestyrelsen i Vellerup Sommerby.

 

Hold jer opdateret med, hvor den nærmeste hjertestarter er placeret i forhold til, hvor du opholder dig.

 

Med TrygFondens Hjertestart-app kan du og din mobiltelefon være med til at redde menneskeliv.

 

TrygFonden har udviklet en app, du kan downloade til din smartphone og være med til at redde liv.

 

Appen kan vise dig vej til de hjertestartere, som er registreret på hjertestarter.dk og er udviklet på baggrund af anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen som en mobil løsning med oplysninger om hjertestarternes placering i Danmark. I en akut situation skal man dog aldrig begynde at lede efter hjertestartere på mobilen, men i stedet ringe 1-1-2.
“TrygFonden Hjertestart” er udviklet i en iPhone- og en Android-version. Med app’en på din smartphone har du mulighed for at orientere dig om, hvor den nærmeste hjertestarter er placeret.

Har du lyst til at være hjerteløber, så hent app hjerteløber og tilmeld dig. Her vil du få besked, hvis der er behov for en hjertestarter i området. Det er alarmcentralen 1-1-2 som udsender en alarm til din telefon, hvis der er ringet 1-1-2 og der skulle opstå behov for en hjertestarter.

 

Du kan downloade TrygFonden Hjertestart til iPhone her.

Du kan downloade TrygFonden Hjertestart til Android her.

Læs mere om hjertestartere på hjertestarter.dk

Hjertestartere i Vellerup Sommerby

I Grundejerforeningen Vellerup Sommerby har vi 15 hjertestartere. På kortet kan du se, hvor hjertestarterende er opsat.

 

På oversigtskortet ved vandværket og ved Mejsevænget er der på kortet indtegnet, hvor hjertestarterene er placeret.

 

Har du spørgsmål i f.m hjertestartere i Vellerup Sommerby, kan du til enhver tid kontakte Naboværnet V/Henrik Kirkestrup på tlf.: 70229194 eller bestyrelsen i Vellerup Sommerby.

 

Med TrygFondens Hjertestart-app kan du og din mobiltelefon være med til at redde menneskeliv.

TrygFonden har udviklet en app, du kan downloade til din smartphone og være med til at redde liv.

Appen kan vise dig vej til de hjertestartere, som er registreret på hjertestarter.dk og er udviklet på baggrund af anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen som en mobil løsning med oplysninger om hjertestarternes placering i Danmark. I en akut situation skal man dog aldrig begynde at lede efter hjertestartere på mobilen, men i stedet ringe 1-1-2.
“TrygFonden Hjertestart” er udviklet i en iPhone- og en Android-version. Med app’en på din smartphone har du mulighed for at orientere dig om, hvor den nærmeste hjertestarter er placeret.

 

Har du lyst til at være hjerteløber, så hent app hjerteløber og tilmeld dig. Her vil du få besked, hvis der er behov for en hjertestarter i området. Det er alarmcentralen 1-1-2 som udsender en alarm til din telefon, hvis der er ringet 1-1-2 og der skulle opstå behov for en hjertestarter.

 

Du kan downloade TrygFonden Hjertestart til iPhone her.

Du kan downloade TrygFonden Hjertestart til Android her.

Læs mere om hjertestartere på hjertestarter.dk

 

error: Det er ikke tilladt at kopiere eller downloade fra denne side. Der er copyright på alt indhold på hjemmesiden. - Copyright Vellerup Sommerby!!