Naboværn og nabohjælp i Vellerup Sommerby

I Grundejerforeningen Vellerup Sommerby har vi et frivilligt naboværn, som er baseret på frivillige kræfter og skal derfor opfattes som en fritidsbeskæftigelse.

 

Vellerup Sommerby byder på en herlig blanding af grønne områder, stier, veje og ca. 850 private grunde.

 

Naboværnet blev tilbage i 2014 stiftet af Thomas Brixtofte og Henrik Kirkestrup, efter at der i Vellerup Sommerby havde været 2 hjemmerøverier med vold, og mere end 10 indbrud.

Vellerup Sommerby naboværn har mere end 20 aktive hjælpere, som patruljere i området året rundt.

 

Vi søger efter frivillige naboværnsmedlemmer på Hybenvænget, Tjørnevænget og Fyrvænget. Send os en mail på nabovaern@vellerupsommerby.dk, hvis du har lyst til at holde øje med dine naboer i Vellerup Sommerby.

Vi i naboværnet vil gøre hvad vi kan for at være synlige i området, holde øje med forholdene og støtte vores naboer i videst mulig omfang. At holde øje med hele Vellerup Sommerby er dog en umulig opgave, og det skal vi bestemt heller ikke.

 

Vores og andres erfaringer er at synlighed og omtale virker præventivt. Du vil altid opleve naboværnet rundt i Vellerup Sommerby med gule veste påtrykt naboværn. Når en bil fra naboværnet patruljerer vil bilerne have synlig markering med teksten Vellerup Sommerby naboværn”.

 

Vellerup Sommerby naboværn er i tæt dialog med politiet og har haft adskillige møder med dem.

 

Du kan døgnet rundt kontakte naboværnet med spørgsmål eller hvis du skulle have lyst til at være en del af naboværnet. Klik her… for at kontakte naboværnet.

 

 

Vellerup Sommerby naboværn i medierne

Udover indslaget på TV2 Lorry har Vellerup Sommerby været i lokalaviserne et par gange.

 

Ikke kun naboværn, men også nabohjælp.

I Vellerup Sommerby er det ikke nok kun med naboværnet. Det er også jer som medlemmer og beboere i Vellerup Sommerby, som skal hjælpe til.

 

Hvorfor være med i nabohjælp ?

 • Netværk med alle nabolagets nabohjælpere
 • Adgang til at skrive, læse og kommentere advarsler i dit nabolag
 • Feriehjælp, så du kan fortælle betroede feriehjælpere, hvornår dit hjem er alene hjemme
 • Mulighed for at koordinere en fokuseret indsats, hvis der er tyve på spil i nabolaget
 • Chancen for at spørge nabolaget om alt, hvad naboskabet rummer
 • Velkomstbrev med klistermærker til postkasser og døre
 • Alle de bedste tricks til forebyggelse og naboskab.

Det eneste det kræver er, at tilmelde jer på nabohjælp.dk og installere en App.

 

Nabohjælps app kan hentes ganske uden omkostninger på GOOGLE PLAY og APP STORE. Her opretter du en profil og så er du klar til Nabohjælp.

Er du ny i Vellerup Sommerby eller har du endnu ikke tilmeldt dig nabohjælp, så tilmeld dig på nabohjælp.dk

 

Dynamik og udvikling i området virker præventivt.

– Mange huse i Vellerup Sommerby benyttes kun lejlighedsvis og bærer præg af dette. Vi ser jævnlig at reklamer og aviser stikker ud af postkasserne flere dage og uger i træk. Enkelte postkasser står sågar helt åbne og skraldespande kan ligge og flyde i rabatter og indkørsler.
Når vi bevæger os rundt i sommerbyen, rejser vi gerne væltede skraldespande og sætter dem på plads, lukker om muligt åbne postkasser og fjerner gamle aviser & reklamer. Alt dette er med til at signalere, at der er aktivitet på adressen.

På billedet er vist GPS oversigt fra et køretøj, som har kørt rundt i sommerbyen.

At genkende en tyvs tegn kan forhindre indbrud.– Vi har sikkert alle hørt historier om vendte skraldespande, grene på dørtrinnet, små mærkater på postkassen eller sågar perler drysset i indkørslen. Alt sammen en tyvs værktøjer til at undersøge om et hus rent faktisk benyttes i det daglige. Opdager vi denne form for tegn, så fjernes disse og vi får forhåbentlig sendt et signal til tyven om at glemme dennes forehavende. I videst mulig omfang vil vi efterfølgende rette henvendelse til ejeren/beboeren af huset og oplyse om vores observationer.

Flere gange har vi oplevet både danske og udenlandske biler ’trille’ rundt på vejene. Ved henvendelse til billisterne kan det normalt hurtigt vurderes om vedkomne har et legalt forehavende i området. Samtidig sender det et signal til billisten om, at vi holder øje.

 

Når skaden er sket.
– Før eller siden ender vi i situationen hvor et indbrud har fundet sted, og det er os som opdager det. Her gælder det primært om at få kontakt til ejeren/beboeren af huset og meddele hændelsen. Det er herefter op til ejeren/beboeren at kontakte politiet. Kan der ikke opnås kontakt med ejeren/beboeren, retter vi direkte henvendelse til politiet, som så må skabe kontakten til ejeren/beboeren.

– Vi assisterer gerne med at lukke et ’åbent’ hus af. Af hensyn til politiets efterforskning, sker dette dog først, efter at politiet eller ejeren har sagt god for det.

 

Deling af observationer og hændelser skaber tryghed.
– Vi deler observationer og hændelser med Vellerup Sommerbys beboere på naboværnets Facebook side, grundejerforeningens hjemmeside og via nabohjælp.dk. Oplysning og information er med til at skabe tryghed blandt beboerne. Det er vores succes kriterie.

 

Din og vores sikkerhed er den vigtigste.
– Som nabohjælper i Vellerup Sommerby bærer vi synligt naboværnets mærker til glæde og tryghed, for langt de fleste af Vellerup Sommerbys beboere. Vi har kun oplevet en enkelt beboers vrede over vores tilstedeværelse i Vellerup Sommerby på vores færden i området. Enkelte beboere i området forstår ikke behovet for et naboværn, meget få vil føle sig overvåget og så er der naturligvis dem, som generelt er i mod alle nye tiltag.

– Derfor, tænker vi altid på din egen sikkerhed når vi færdes i området som nabohjælper.

– Vi kan af gode grunde ikke spå om, hvordan den enkelte beboer vil reagere på vores færden i området. Derfor går vi gerne sammen to og to.

– Ved optakt til en ubehagelig situation, så forlader vi hellere stedet og kontakter vores nærmeste nabohjælper for støtte.

 

Vellerup Sommerby naboværn laver meget andet end at forebygge indbyd.

Vellerup Sommerby naboværn har eksisteret siden 2015 og har udover, at forsøge på at forebygge indbrud dsl. foretaget bla.:

 • Hjertestartere i Vellerup Sommerby
 • Rasmus Nøhr koncert
 • Opsætning og nedtagning af badebro
 • Træfældning og sikring af huse i storm og orkaner
 • Nabohjælp til mere end 300 husstande
 • Bredbånd til Vellerup Sommerby
 • Hjertestarter kurser
 • Og nu endelig Fiber til Vellerup Sommerby

Det var planen at vi ville have lavet en koncert i 2021, men grundet COVID-19 har vi valgt ikke at arbejde videre med dette projekt, da usikkerheden for afholdelse i 2021 er for stor. Vi vil forsøge igen i 2022.

 

På vegne af naboværnet i Vellerup Sommerby

 

Henrik Kirkestrup

Vellerup Sommerby naboværn
nabovaern@vellerupsommerby.dk
Tlf.: 70229194

Naboværnet – Episode i Vellerup Sommerby

Til information er naboværnet i dag blevet kontaktet af de ældre beboere, som bor på Falkevænget nr. 34, bedre kendt som julehuset ved vandværket med julelyset.

 

I dag ca. kl. 15:00 har en person besøgt dem i en blå bil (nummerplade og model er kendt) og truet dem med bla. pistoltegn, chikane, trusler, rasisme mv., hvis de ikke omgående fjernede alt julelyset fra huset. Til alt held, var deres søn i huset og overværede det hele og konfronterede personen.

 

De blev også truet med, at de skulle flytte hjem hvor de kommer fra og at de i øvrigt intet havde at gøre i Danmark.

 

Deres søn fulgte efter personen til hans adresse på Ørnevænget for at personen kunne blive identificeret. Personen blev identificeret.

 

Her fortsatte de med at diskutere i ca. 10 min.

 

Lidt efter hændelsen forlod den pågældende sit sommerhus i fuld fart ud af Vellerup Sommerby.

 

Familien er selvfølgelig rystet og chokeret og har anmodet naboværnet om at skrive ud om episoden i håb om, at naboer vil holde ekstra øje med deres hus.

 

Skulle du se noget mistænkeligt så ring 1-1-4.

 

Familien har nu efterfølgende fået sat ekstra overvågning op på huset efter episoden i dag.

error: Det er ikke tilladt at kopiere eller downloade fra denne side. Der er copyright på alt indhold på hjemmesiden. - Copyright Vellerup Sommerby!!