Skr. til Kommunen i fm. den invasive art “Japansk Pileurt”

I Vellerup Sommerby er vi på fællesarealerne og især på området omkring den gamle campingplads plaget af den invasive art Japansk Pileurt.

 

Grundet beliggenheden af pileurt bestanden vil bekæmpelse med overdækning eller gentagen nedslåning medføre en høj sandsynlighed for at bekæmpelsesindsatsen fejler og sprede bestandene af Japansk Pileurt yderligere i området og til haverne i Vellerup Sommerby.

 

Området med Japansk pileurt på området er ca. 180 m2 og 140 m2

 

Herudover er der også Pileurt på de mindre fællesarealer mod fjorden et område på ca. 150 m2.

 

Jf. miljøministeriet / naturstyrelsens ”praktiske vejledning i forebyggelse og bekæmpelse af de store pileurt” anbefales det ved veletablerede bevoksninger som i Vellerup Sommerby at gøre følgende:

 

 • Slåning min. 4 gange i løbet af sæsonen
 • Intensiv græsslåning hver 2. uge i vækstsæsonen
 • Fræsning
 • Harvning eller stubfræsning flere gange i løbet af sæsonen
 • Græsning
 • Tildækning med plastik
 • Herbicider* Sprøjtning/pensling af bladene med roundup Sprøjtning med roundup ned i stænglen efter slåning i 5 cm’s højde Injektion af roundup i stænglen
 • Opgravning med fjernelse af det opgravede materiale, sigtning af jorden eller rodfræsning
 • Biologisk bekæmpelse

 

 

Af de ovennævnte anbefalinger for at komme af med den invasive art ønsker Grundejerforeningen Vellerup Sommerby, at benytte sig af metoden, som er den mest effektive metode.

 

 • Kemisk bekæmpelse med Glyphosat

 

Grundejerforeningen Vellerup Sommerby søger hermed dispensation til at kunne bekæmpe den invasive art Japansk Pileurt, hvis dispensation skal gives.

 

Kommunen anmodes om, at rådgive grundejerforeningen anderledes, hvis de mener at ovennævnte skal bekæmpes på anden vis. Grundejerforeningens bestyrelse afholder gerne et besigtigelsesmøde på de omtalte områder.

 

 

I forbindelse med ovennævnte vil praksis være:

 

 • Skaffe et overblik over forekomsterne. (Er foretaget)
 • Forebygge yderligere spredning. (I gang ved slåning)
 • Fjerne nye bevoksninger så snart de dukker op . (I gang)
 • Lave en strategi for bekæmpelse . (I gang)
 • Foretage en systematisk bekæmpelse af de bevoksninger, der skal fjernes.
 • Følge op på afsluttet bekæmpelse i mindst to vækstsæsoner .
 • Anvende forskellige kombinationer af bekæmpelsesmetoder afpasset efter de lokale forhold
 • Sikre, at alle der arbejder med pleje af grønne område kender pileurterne . (I gang)
 • Stille krav til entreprenører mv. om rengøring af benyttede maskiner efter kontakt med pileurterne .
 • Stille krav til entreprenører mv. om at der ikke transporteres inficeret jord og grus.
 • Sørge for medinddragelse af vores medlemmer og vedvarende information. (I gang)

 

Pbv

 

Allan Kirkestrup

Foreningsformand

 

error: Det er ikke tilladt at kopiere eller downloade fra denne side. Der er copyright på alt indhold på hjemmesiden. - Copyright Vellerup Sommerby!!