Bænke ved Tjørnemosen

Beboere omkring Tjørnemosen på Tjørnevænget har sendt bestyrelsen en mail, hvor de anmoder om indkøb af 2 bænke til området omkring søen.

 

Bestyrelsen har på bestyrelsesmødet forleden dag besluttet, at der indkøbes bænke til Tjørnemosen, hvis der i det budgetterede beløb er penge tilbage.

 

Hvis der ikke er penge i budgettet til bænke, vil vi flytte 2 borde bænksæt fra Campingområdet og sætte ned til Tjørnemosen.

 

Bordbænksæt vil først blive opsat når entreprenøren er færdig på området og området er klar til brug.

 

Hilsen

 

Henrik Kirkestrup

Foreningsformand

Tlf.: 31271917

Status på Tjørnemosen

Kære medlemmer

 

Entreprenøren er nu færdig med at grave i søen efter den indgåede aftale med Frederikssund Kommune.

Dispensationen som udløber den 01. marts 2022 er overholdt på alle punkter.

 

Det oplagte jord skal nu ligge og tørre, hvilket vi desværre ikke kan give en tidshorisont på,  det afhænger helt af vejret.

Når jorden er blevet tør, vil jorden blive lagt pænt ud rundt om søen, hvorefter der vil blive sået græs.

 

Lidt billeder fra den 24. februar 2022.  (Klik på billederne)

 

Hilsen

Henrik Kirkestrup

Foreningsformand

Tlf.: 3127 1917

 

Arbejdet udføres af Bakkelygård Entreprenør & Anlæg ApS.

 

 

 

 

 

Oprydning Tjørnemosen

Kære medlemmer.

 

I forbindelse med oprydning i Tjørnemosen påbegyndes arbejdet i morgen den 08. februar 2022.

Arbejdet udføres af Bakkelygård Entreprenør & Anlæg ApS.

 

 

 

For evt. spørgsmål til projektet bedes i kontakte undertegnede.

 

Hilsen

Henrik Kirkestrup

Foreningsformand

Tlf.: 3127 1917

Renovering af Tjørnemosen

Kære medlemmer.

I forbindelse med beslutningen på generalforsamlingen om vedligeholdelse af Tjørnemosen på Tjørnevænget kan bestyrelsen meddele, at entreprenøren har fået besked om at påbegynde arbejdet i det nye år.

Arbejdet skal jf. Kommunens dispensation være afsluttet 01. marts 2022.

Grundejerforeningen Vellerup Sommerby har givet entreprisen til Martin fra Bakkelygård.

For spørgsmål til ovennævnte kan undertegnede kontaktes.

 

Hilsen

Henrik Kirkestrup

Foreningsformand

Tlf.: 31271917

Mail.: henrik@vellerupsommerby.dk

 

error: Det er ikke tilladt at kopiere eller downloade fra denne side. Der er copyright på alt indhold på hjemmesiden. - Copyright Vellerup Sommerby!!