Telemast og Fibernet – måske???

Published by Vellerup Sommerby on

Tja….  Glæder og forventninger kan vare kort…

Den længe savnede telemast i Solsortevænget var godkendt og projekteret til opsætning nu.

Desværre har en klage fra én person fået den virkning, at klagenævnet skal tage stilling til klagen, hvilket kan tage op til 1-2- år.

Når klagenævnet har behandlet sagen vil der være mulighed for at føre sagen videre i byretten og landsretten, hvilket kan trække sagen i langdrag.

Der kommer således ikke nogen telemast foreløbig.

Værre er det at:

Else Marie Kristiansen, Skadevænget – et flittigt medlem af den minoritetsgruppe der uophørligt kritiserer og generer foreningens formand og bestyrelse –  har indsendt en skrivelse til vores samarbejdspartner i fibersagen med følgende tekst:

Med henvisning til vedhæftede fil, har jeg fået oplyst, at Vellerup Grundeejerforeningen i samarbejde med Jer som leverandør har indgået en aftale om gratis fibernet gravet ned ind til huset. Denne kampagne er for mig at se suspekt, da der formodentlig følger andre krav med i aftalen og derfor vil jeg gerne have oplyst om det af grundejerforeningen fremsendte er korrekt , og hvilke vilkår der vil være for ut. som grundejer hvis jeg siger ja og om der skal dannes en forening efterfølgende. Jeg har set prisliste over ydelser fra jer og kan derfor ikke forstå denne kampagne. Jeg skal gerne oplyse at jeg opfatter den som konkurrenceforvridende og salgskampagnen der skal ske med hjælp af Grundejerforeningens bestyrelse er også ude af proportion. Jeg skal oplyse om at jeg også henvender mig til forbrugerombudsmanden vedrørende denne form for kampagne.

MVH

Else Marie Kristiansenn”

 

Else Marie blander sig uønsket i foreningens anliggender, og alt tyder på, at hun intet forstår af det skrevne. Else Maries utidige indblanding i foreningens forhold kan meget let bevirke, at fibersagen lægges på is, og det er et ganske godt eksempel på, hvorfor bestyrelsen ikke vil udlevere kontrakter og bilag til medlemmerne. Vi har alt for ofte konstateret utidig indblanding i bestyrelsens dispositioner.

 

Jeg håber på et talrigt fremmøde på den kommende generalforsamling, hvor vi sammen skal varetage foreningens interesser.

 

Allan Kirkestrup

 

Formanden

 

error: Det er ikke tilladt at kopiere eller downloade fra denne side. Der er copyright på alt indhold på hjemmesiden. - Copyright Vellerup Sommerby!!