Tid til forundring…..

Published by Vellerup Sommerby on

I forbindelse vi i arbejdsgruppen på den gamle campingplads skrev en artikel den 27. januar 2021 omhandlende “Kedeligt nyt fra campingudvalget“, og vedhæftede et officielt brev, som var sendt til Frederikssund Kommune af Niels Høgstrup på vegne af “Tid til forandring”, er vi gjort bekendt med, at bestyrelsen har modtaget en skrivelse fra Ivar Foli, hvor Ivar Foli meddeler, at han ikke er medunderskriver af brevet til Frederikssund Kommune og at han ikke er en del af Tid til forandring. Vi kan desværre ikke redigerer eller censurerer offentlige breve sendt til Kommunen, hvor der er søgt agtindsigt, men hermed har vi informeret om at Ivar Foli ikke er medunderskriver af brevet.

Vores tidligere indlæg kan læses her…

Hilsen

Arbejdsgruppen

Formanden har følgende kommentar til ovennævnte:

 

De fremmødte på generalforsamlingen i 2020 blev vidende til en afsløring af Niels Høgstrup, som havde fremsendt en falsk fuldmagt til bestyrelsen, og først gik til bekendelse da han blev afsløret. Hans mange forklaringer på, hvordan det var lykkedes ham at udfylde samtlige rubrikker med falsk navn, falsk medlemsnummer, falsk adresse, falsk telefonnummer og falsk underskrift var der ikke mange, der troede på. Det kræver dog en del arbejde at nå så langt.

 

Nu er noget tilsvarende sket igen.

 

Niels Høgstrup har fremsendt et ”bekymringsbrev” på vegne at TTF til en offentlig myndighed, og med sin underskrift gjort sig til talsmand for en navngiven gruppe af medunderskrivere, hvor mindst 1 person (Ivar Foli) intet kendte til, at hans navn stod opført på dokumentet.

 

Bestyrelsen har begæret aktindsigt, og modtaget ”bekymringsbrevet”, som er lagt på FB. Kort tid efter at indlægget blev bragt modtog undertegnede en skarp anmodning fra Ivar Foli, som bad om, at hans navn måtte blive slettet, da han intet kendte til den omtalte skrivelse.

 

Man kan ikke rette i et offentligt dokument, men jeg skal bede dem, der har læst brevet om at se bort fra Ivar Foli som medunderskriver.

 

Niels Høgstrup bekræfter hændelsen, men anfører. at TTF ingen andel har i Ivar Folis skrivelse, hvori han kræver at få slettet sit navn på dokumentet. Dette giver ingen mening.

Hvor mange af de andre medunderskrivere er mon uvidende om, at deres navn bliver misbrugt? Hvor ofte er det sket? Hvornår vil det ske igen?

 

Jeg er noget chokeret over, at en person med en formandspost på ønskesedlen kan opføre sig på denne måde og regne med at opnå medlemmernes tillid.

 

Dette er kun en lille del af de forhold, der trænger til en belysning overfor vore medlemmer – resten kommer senere, hvis nogen er interesseret i at høre på dem.

 

Formanden

 

error: Det er ikke tilladt at kopiere eller downloade fra denne side. Der er copyright på alt indhold på hjemmesiden. - Copyright Vellerup Sommerby!!