Kære alle medlemmer.

Gruppen der ønsker at ændre foreningens og vandværkets ledelse og drift har skrevet deres helt unikke version af forskellige hændelser – herunder en række forkerte oplysninger – uddraget af den seneste ekstraordinære generalforsamling på vandværket. Skrivelsen er underskrevet af de ganske få personer, der hele tiden har stået bag diverse forsøg på at sabotere den ledelsesform, der på samtlige generalforsamlinger har fået en så betydelig opbakning fra medlemskredsen, at der skal meget til for at ændre dette forhold.

Jeg skal i den forbindelse ikke beskæftige mig med diverse urigtige påstande, men alene rette en væsentlig misforståelse.

Formanden har ikke meddelt sin afgang som formand for vandværkets bestyrelse, men der imod oplyst at han bliver siddende indtil en ny egnet formand er fundet. Denne meddelelse gælder naturligvis både for foreningen og for vandværket.

En egnet formand skal kunne lede foreningen og være i besiddelse af den nødvendige uddannelse for vandværksdrift.

Det er lidt besynderligt, at man på trods af optagelser af hændelsesforløbet ikke formår at citere korrekt.

Med venlig hilsen
Allan Kirkestrup

error: Det er ikke tilladt at kopiere eller downloade fra denne side. Der er copyright på alt indhold på hjemmesiden. - Copyright Vellerup Sommerby!!