Grundejerforeningen Vellerup Sommerby

Udsættelse af Generalforsamling 2020

Published by Vellerup Sommerby on

Kære medlemmer

Som I ved er Vellerup Sommerby`s generalforsamling indkaldt til afholdelse d. 18. april 2020 i Skibby.

Generalforsamling skal ifølge vedtægterne være afholdt i marts eller april måned.

Foreningsretligt gælder, at når der er indkaldt til ordinær generalforsamling, skal den normalt afholdes på den varslede dato, fordi generalforsamlingen er medlemmernes mulighed for at benytte deres demokratiske indflydelse på de beslutninger, der træffes.

Pga. Corona virus er vi nødt til at udsætte vores generalforsamling, og vi kan desværre ikke på nuværende tidspunkt sige, hvornår det bliver muligt at afholde den, for det er der ingen, som ved. En udsættelse af generalforsamlingen kan juridisk forsvares, idet situationen ikke er normal.

Udsættelsen betyder bl.a., at den dagsorden, som allerede er udsendt, vil være gældende for den kommende generalforsamling, der afholdes, når det igen bliver muligt at forsamles.

Det eneste, der ændres i forbindelse med generalforsamlingen, er således datoen for afholdelsen.

Bestyrelsen vil så snart det er muligt fremsende ny indkaldelse til generalforsamling som brev til samtlige medlemmer. Det allerede udsendte materiale vil være gældende, og grundlaget for fremlæggelser og afstemninger vil være identisk med det allerede udsendte materiale.

Den nye dato for generalforsamling vil blive varslet med 14 dage.

Jeg vil opfordre vore medlemmer til gensidigt at orientere hinanden om denne aflysning, da ikke alle har adgang til nettet.

 

Pbv

 

Allan Kirkestrup

Foreningsformand

Grundejerforeningen Vellerup Sommerby og Vellerup Sommerby Vandværk.

SOCIALICON
error: Det er ikke tilladt at kopiere eller downloade fra denne side. Der er copyright på alt indhold på hjemmesiden. - Copyright Vellerup Sommerby!!