Underskriftindsamling for trafikdæmpende foranstaltninger på Skjoldagervej

Til alle medlemmer, besøgende og boende i Vellerup Sommerby.

Denne underskriftindsamling er startet, da mange beboere udtrykt ønske om, at der bliver foretaget trafikdæmpende foranstaltninger på Skjoldagervej som på Birkebækvej.

Underskriften kan gives nederst på denne side, og sendes automatisk til bestyrelsen i Vellerup Sommerby.

Der vil også være en side i næste foreningsblad, der kan tages ud, underskrives og lægges i postkassen på vandværket.

Underskrifterne vil blive sendt til Frederikssund Kommune 01. oktober 2018.

 

Begrundelse:

Kommunen har haft hastighedsmålinger, men ønskede ikke at foretage sig yderligere. (Se kommunens brev nedenfor januar 2018)

Det ses dagligt, at personbiler, lastbiler, ATV, varevogne, motorcykler dsl. kører meget mere end de 50 km i timen, som er tilladt.

På Birkebækvej, har Kommunen lavet trafikdæmpende foranstaltninger med hastighedsnedsættelse til 40 km i timen og herudover lavet 2 chikaner. De mener ikke at der er behov for yderligere på Skoldagervej.

Udover den høje hastighed, er det meget støjende og derfor stærkt generede for de omkringboende.

Hvis man ser på de omkringliggende landsbyer, har de meget bedre hastighedsnedsættende foranstaltninger, hvilket automatisk får billisterne til, at sænke farten inden byzonen.

Den bedste løsning ville være at placere vejchikaner også på Skjoldagervej og at nedsætte hastigheden til 40 km i hele Vellerup Sommerby.

Kommunen er bekendt med sagen, men ser ikke ud til, at ville foretage sig yderligere.

 

Svar fra Kommunen til undertegnede i januar 2018:

Først og fremmest skal jeg beklage det sene svar på din henvendelse.

Med henblik på din anmodning om opsætning af flere hastighedsdæmpende foranstaltninger på Birkebækvej, så må jeg meddele dig, at vi ikke påtænker at udføre flere foranstaltninger på strækningen, da vi vurderer at de opsatte 2 indsnævringer er nok, og har hjulpet på hastighedsproblemet på vejen. Desuden er der i kommunen ikke midler til at opsætte flere hastighedsdæmpende foranstaltninger på nuværende tidspunkt.

Der er blevet opsat 2 stk. indsnævringer på Birkebækvej som led i projektet ”40 km/t-zoner”, hvor Birkebækvej blev udvalgt sammen med 3 andre strækninger. Birkebækvej blev udvalgt, eftersom en trafiktælling fra 2010 viste, at gennemsnitshastigheden var 49,2 km/t og 85%-fraktilen var 58,7 km/t (dvs. 85% af bilisterne kørte langsommere end 58,7 km/t, og 15% af bilisterne kørte hurtigere end 58,7 km/t).

Efter etablering af 40 km/t-zone på Birkebækvej, samt opsætning af indsnævringer, er gennemsnitshastigheden på vejen faldet til 43,3 km/t og 85%-fraktilen faldet til 52,2 km/t.

I kommunen har vi på nuværende tidspunkt ikke midler til at opsætte flere hastighedsdæmpende foranstaltninger på Birkebækvej, og mener desuden helle ikke at det er nødvendigt, med disse resultater fra de seneste trafiktællinger taget i betragtning.

Desuden har undertegnet personligt besigtiget indsnævringerne på Birkebækvej, og ser ikke anledning til at ændre på disses placeringer. Det er korrekt, at Birkebækvej har en stejl bakke ned til parkeringspladsen, når man kommer fra Nordvejen, men indsnævringernes placering taget i betragtning, vurderes det ikke at der er risiko for at man kan ”kurre” baglæns eller sidde fast.

Jeg skal også meddele dig at vi heller ikke har intention om at opsætte hastighedsdæmpende foranstaltninger på Skjoldagervej i Vellerup Sommerby. Det skyldes at Skjoldagervej er en vej, som man må formode kun de lokale kører på, eller folk som har et ærinde på vejen. Birkebækvej derimod er en gennemkørende vej til flere boligveje i Vellerup Sommerby, og har derfor en anden karakter end Skjoldagervej.

Jeg håber du har fået svar på din henvendelse. Ellers er du velkommen til at vende tilbage.

Fortsat god dag.

På vegne af Frederikssund Kommune

Wael El-Mahmoud
Vejingeniør

Vej & Trafik
Adresse: Torvet 2, 3600 Frederikssund
Kontoradresse: Kongensgade 18, 3550 Slangerup
47 35 10 00
www.frederikssund.dk

Underskriftindsamling:

 

Du vil modtage en e-mail bekræftelse. For at sikre, at du kan modtage vores e-mails, tilføj venligst underskriftindsamling@vellerupsommerby.dk til din adressebogs liste over sikre afsendere.

error: Det er ikke tilladt at kopiere eller downloade fra denne side. Der er copyright på alt indhold på hjemmesiden. - Copyright Vellerup Sommerby!!