Vandrådets holdning til avanceret vandbehandling.

Published by Vellerup Sommerby on

 

Et spørgsmål på generalforsamlingen vedr. evt. fjernelse af kalk i drikkevandet har været drøftet i vandrådet.

Hermed Vandrådets holdning til avanceret vandbehandling.

Der er tre vinkler i sagen vi gerne vil belyse:

Økonomi

Avanceret vandbehandling er omkostningskrævende. Både investerings – og driftsmæssigt. Hvorvidt et vandværk vil afholde disse omkostninger, er det enkelte vandværks sag.
Det samfundsøkonomiske perspektiv er belyst gennem de forsøg HOFOR har gennemført og som er delvist idriftsat. Det har endnu ikke kunne påvises, at der er en samfundsmæssig gevinst ved blødgøring af vand. Der kan være industrier der har gavn af blødgjort vand, men gevinsterne er ikke dokumenteret.

Sundhed

Hvorvidt der er sundhedsmæssig påvirkning på mennesker og dyr er endnu ikke dokumenteret. Fokus har specielt været rettet mod, hvorvidt en ændring af kalkens struktur eller fjernelse har betydning for tænder og knogler hos mennesker. Der er ikke nogen endegyldig konklusion på dette så vidt vi ved.

Påvirkning af Tekniske installationer

Det har været debatteret hvorvidt en ændring af kalkens struktur, eller fjernelse af kalken, kan have betydning for de tekniske installationer hos kunderne. Af gode grunde findes der ingen viden om de langsigtede virkninger på de typer af installationer der findes i Danmark.

Samlet konklusion

Vandrådet mener ikke vi på nuværende tidspunkt kan anbefale indførelse af avanceret vandbehandling. Driftserfaringerne fra de store forsøgsanlæg hos HOFOR bør være flere.
I forlængelse her af synes Vandrådet, at Kommunen på nuværende tidspunkt skal være påpasselig med at give tilladelse til enkelte Vandværker, i lyset af det stigende samarbejde mellem de enkelte vandværker. Hvis der er en negativ indvirkning fra den avancerede vandbehandling, vil denne spredes til andre vandforsyninger i takt med en sammenkobling af ledningsnettene

Allan Kirkestrup
Formand

error: Det er ikke tilladt at kopiere eller downloade fra denne side. Der er copyright på alt indhold på hjemmesiden. - Copyright Vellerup Sommerby!!