Regulativer

Dette regulativ er udfærdiget i medfør af § 55, stk. 2, i lov om vandforsyning m.v. (vandforsyningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 635 af 7. juni 2010, af Vellerup Sommmerby Vandværk og efterfølgende godkendt af Frederikssund Kommunalbestyrelse.

Dette regulativ træder i kraft den 1. februar 2011. Samtidig ophæves det tidligere regulativ af 27. august 1997.

Regulativet kan til enhver tid erstattes af et nyt regulativ, der er udarbejdet i medfør af vandforsyningsloven.

Bestemmelser i senere lovændringer, der strider mod dette regulativ, kan umiddelbart indarbejdes.

Du kan hente regulativet her…

error: Det er ikke tilladt at kopiere eller downloade fra denne side. Der er copyright på alt indhold på hjemmesiden. - Copyright Vellerup Sommerby!!