Vedligeholdelse, beskæring og græsklip

Published by Vellerup Sommerby on

Kære medlemmer,

 

Sæsonen for græsklipning er nu for alvor kommet igang og i denne forbindelse skal bestyrelsen venligst henlede medlemmernes opmærksomhed på følgende.

 

Når foreningen skal vedligeholde fællesarealerne på den måde – og i det omfang – der er besluttet af fællesskabet, er det naturligvis en forudsætning, at vores entreprenører kan komme til de steder, hvor der skal vedligeholdes.

 

Det kan de langt fra, med det mest egnede – og dermed det billigste udstyr – der er forudsat i vores vedtagne budgetter.

 

Der sker i øjeblikket en omfattende efterbearbejdning med mindre maskiner, og dette er forbundet med en betydelig meromkostning, som vi helst er foruden.

 

Det er derfor nødvendigt at minde alle vores grundejere om, at der som udgangspunkt skal beskæres alt, hvad der vokser ud over eget skel med en frihøjde på minimum 3 helst 3,5 meter. Ligeledes rødder, som vokser over terræn og hække som er vokser ud over skellinjen.

 

Rigtigt mange af vores medlemmer overholder de gældende regler, og mange har sidste år forbedret forholdene, men der er stadig en del, som undlader at gøre, hvad der er nødvendigt, og som de er forpligtet til af fællesskabets regler. Det betyder, at de medlemmer, som overholder de aftalte regler for vedligeholdelse i helt urimeligt omfang skal være med til at betale for dem, der ikke gør det.

 

Problemerne med manglende beskæring kan ses mange steder. Værst er det på Nordstien og de tilstødende stier, men der kan nævnes adskillige steder, hvor problemerne kræver omgående handling. Ud mod Birkebækvej og Skjoldagervej trænger der ligeledes mange steder til at blive beskåret.

Der vedhæftes billeder nederst i skrivelsen.

 

Jeg skal med denne meddelelse opfordre alle, der er omfattet af de beskrevne problemer med manglende beskæring, til at foretage det nødvendige inden 4 uger fra dd.

 

I samme forbindelse henledes opmærksomheden på, at alle sommerhusgrunde skal være slået første gang i år senest den 01. juni 2022.

 

Bestyrelsen håber på alles forståelse for denne henvendelse, der udsendes generelt på grund af problemernes betydelige omfang, og på grund at nødråb fra vores samarbejdspartnere.

 

Kontakt afdelingsformændene, hvis der er tvivl om, hvad der skal gøres.

 

pbv.

Henrik Kirkestrup

 

Hermed et uddrag over de værste steder, som kræver omgående klipning.

Foreningsformand

Categories: Nyheder

error: Det er ikke tilladt at kopiere eller downloade fra denne side. Der er copyright på alt indhold på hjemmesiden. - Copyright Vellerup Sommerby!!