Vedr. 40 km – zone i Vellerup Sommerby

Published by Vellerup Sommerby on

 

 

 

 

Kære medlemmer,

 

Efter meget langtrukne forhandlinger om etablering af en 40-km zone i Vellerup Sommerby, er en konklusion rykket nærmere. Politiet og vejmyndigheden har fremsendt følgende:

 

”Hej Allan

 

Som vi tidligere har været inde på, så kan der ikke etableres 40 km zone i hele området, hvorved Fyrvænget ikke vil være en del af 40 km zonen. Det er fordi Nordvejen ikke lægger op til 40 km/t pga. dens bredde og randbebyggelsen. Når det er sagt, så kan politiet godt tillade 40 km fra starten af Birkebækvej. Dette kan udføres i 2 modeller.

 

Løsning 1: Der er allerede 40 km/t begrænsning på Birkebækvej. Dette forlænges til Skjoldagervej og vil kræve etablering af hastighedsdæmpende foranstaltninger pr. 100 meter på Skjoldagervej, hvilket vil udgøre 11 stk. Jeg vil foreslå indsnævringer/forsætninger, som etableret på Birkebækvej, da de har mindst gene. Med denne løsning vil sidevejene ikke inkluderes i hastighedsbegrænsningen.

 

Løsning 2: 40 km zone fra Birkebækvej til den sydligste del på Skjoldagervej. Her oplyser politiet, at de også kræver hastighedsdæmpende foranstaltning på de primære sideveje, som har et bredt vejprofil på over 6 meter.  På de primære sideveje skal foranstaltningerne etableres pr. 150 meter.

 

En foranstaltning koster inklusiv montering mellem 7-10.000 kr. Derudover vil der være omkostninger til opsætning af skiltning. Jeg vil lige høre din mening om, hvilken løsningsmodel jeg skal gå videre med.”

 

Bestyrelsens kommentarer til afgørelsen:

 

Fyrvænget kommer ikke med, udgiften vil være betydelig, uanset hvilken model, der måtte blive valgt. Antallet af hastighedsforanstaltninger synes at være uacceptabelt mange, og vil næppe blive accepteret af medlemskredsen. Spørgsmålet om kravet til antallet af hastighedsdæmpende foranstaltninger på Skjoldagervej, set i forhold til de 2, der findes på Birkebækvej synes ude af proportioner, men er blevet genbekræftet. Om en sænkning af hastighedsgrænsen på 10 km/t overhovedet vil have den ønskede effekt må vores medlemmer selv vurdere.

 

Bestyrelsen foretager sig ikke mere i sagen.

 

Med venlig hilsen

 

Pbv

 

Allan Kirkestrup

Foreningsformand

error: Det er ikke tilladt at kopiere eller downloade fra denne side. Der er copyright på alt indhold på hjemmesiden. - Copyright Vellerup Sommerby!!