Grundejerforeningen Vellerup Sommerby

Vedr. generalforsamlingen 2021

Published by Vellerup Sommerby on

Kære medlemmer,

 

Bestyrelsen har besluttet, at indkaldelsen til den ordinære generalforsamling i 2021 først vil blive udsendt, når der er rimelig sandsynlighed for, at den kan afholdes.

 

Hvornår dette vil ske, vides på nuværende tidspunkt ikke, da bekendtgørelsen nr. 4 af 05/01/2021 “bekendtgørelse om forbud mod større forsamlinger og mod adgang til og restriktioner for lokaler og lokaliteter i forbindelse med håndtering af covid-19” ikke tillader generalforsamlinger med mere end 5 personer, og det er jo nok for lidt.

 

Indkaldelsen kommer derfor ikke i år som et afsnit i foreningsbladet, men udsendes separat ved brev til hver enkelt grundejer sammen med adgangskort til generalforsamlingen. Adgangskortet vil være forsynet med en stregkode, og vil være udformet således, at det samtidig kan anvendes som fuldmagt og som stemmeseddel.

 

Vedtægternes bestemmelse om tidspunktet for afholdelse af en ordinær generalforsamling kan lovligt udskydes indtil det bliver muligt at afholde den. Vi var i samme situation sidste år.

 

Indkaldelsen til generalforsamlingen vil indeholde regnskaber, budgetter m.v. samt de forslag, som var modtaget ved fristens udløb d. 20. januar.

Indkaldelsen skal stadigvæk udsendes til medlemmerne med min. 14 dages varsel.

 

Med venlig hilsen

Pbv

 

Allan Kirkestrup

Foreningsformand.

SOCIALICON
error: Det er ikke tilladt at kopiere eller downloade fra denne side. Der er copyright på alt indhold på hjemmesiden. - Copyright Vellerup Sommerby!!