Vedr. hjertestartere i Grundejerforeningen Vellerup Sommerby

Published by Vellerup Sommerby on

Vedr. hjertestartere i Grundejerforeningen Vellerup Sommerby

 

Da rygterne i Vellerup Sommerby florerer blandt medlemmer i Vellerup Sommerby, at foreningens leverandør af Hjertestarter bl.a.

 

  • Ikke har serviceret hjertestarterende siden 2019 (Usandt)
  • At et bestyrelsesmedlem’s søn har fået opgaven og her er tale om nepotisme (Usandt)
  • At virksomheden ikke længere eksisterer (Usandt)
  • Formanden søn (jeg) skulle modtage 90.000 kr. pr. år for hjertestartere (usandt)

 

Skal jeg hermed for god orden skyld medvirke til, at de korrekte oplysninger meldes ud til medlemskredsen.

 

Da jeg som naboværnshjælper i samarbejde med Thomas Brixtofte mfl. tilbage i 2014 kunne konstaterer, at vi i Vellerup Sommerby kun havde en enkelt (privat) registreret hjertestarter på Stærevænget nr. 71 hos Torben Bodi og den nærmeste var i Ferslev satte vi os for, at undersøge mulighederne for om medlemmerne ville have hjertestartere i Vellerup Sommerby.

 

Vi lavede derfor en privat indsamlingsblanket, således vi kunne få flere hjertestartere sat op. Vi fik hurtigt 71 tilmeldinger så vi havde penge til en hjertestarter mere.

 

Den 21. december 2014 blev der opsat en hjertestarter mere på Mejsegaarden. Mejsevænget nr. 87. (Drevet af private) registreret hjertestarter.

 

Hjertestarterende var baseret på leje inkl. forsikring og årligt service.

 

Interessen for hjertestartere i Vellerup Sommerby blev så stor, at medlemmerne anbefalede, at dette ikke skulle være i privatregi, men en foreningsopgave. Vi i naboværnet kontaktede derfor 2 virksomheder og fik fremsendt 2 tilbud.

 

På generalforsamlingen den 11. april 2015 kl. 09.30 fremlagde naboværnet ved Bente og John Sørensen, Mejsevænget 7  forslaget om etablering af hjertestartere i hele Vellerup Sommerby som en foreningsopgave. Herudover frembragte Karl og Inge Zacho, Tjørnevænget 28 deres ønske om, at alle fik hjertestartere.

Michael fra SOS Group var tilstede på generalforsamlingen og fortalte om hjertestartere og tilbuddet.

 

Indkomne forslag:

https://www.vellerupsommerby.dk/Dokumenter/Vellerupbladet/2015/Marts/files/assets/basic-html/index.html#17


Forslaget i sin helhed:

https://www.vellerupsommerby.dk/Dokumenter/Vellerupbladet/2015/Marts/files/assets/basic-html/index.html#51

https://www.vellerupsommerby.dk/Dokumenter/Vellerupbladet/2015/Marts/files/assets/basic-html/index.html#53

 

Tilbud generalforsamlingen stemte om:

https://www.vellerupsommerby.dk/Dokumenter/Vellerupbladet/2015/Marts/files/assets/basic-html/index.html#54

 

Beslutningsreferat:

https://www.vellerupsommerby.dk/Dokumenter/Vellerupbladet/2015/Juni/files/assets/basic-html/index.html#52

 

Der blev årene efter suppleret op med 2 yderligere hjertestartere efter henvendelser fra medlemsskredsen.

 

Konklusion:

Her er tale om en virksomhed, der ændrer virksomhedsstatus fra privat til Aps samtidig med, at virksomheden skifter navn fra SOS Group til Safee Consulting ApS.

 

Virksomhedsoverdragelsen kan læses her:

https://vellerupsommerby.dk/wp-content/uploads/2021/10/Virksomhedsoverdragelse-2019.pdf

 

Safee Consulting drives stadig af samme ejer og har stadig samme telefonnummer.

Safee Consulting fremsender et tillæg til foreningen i 2019, hvor det fremgår, at de har skiftet virksomhedsnavn og type og stadig servicerer hjertestarterene i Grundejerforeningen Vellerup Sommerby på samme vilkår, som indgået i 2015.

Samtidig udskiftes alle klistermærker på hjertestarterende i fm. virksomhedsændringen, med samme telefonnummer som før.  Alle i foreningen har mulighed for, at se på hjertestarterende, hvor det tydeligt fremgår, hvem, der servicere hjertestarterende.

 

Alle hjertestartere har fået foretaget service i sommeren 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 og 2021

 

Da Torben Bodi ikke sad i bestyrelsen i 2015, hvor det blev besluttet at benytte sig af SOS Group kan et bestyrelsesmedlem’s søn ikke have fået opgaven. Her kan umuligt være tale om nepotisme.

Torben Bodi opstillede for første gang til bestyrelsen på generalforsamlingen den 22. april 2017 kl. 09:30, altså 2 år efter, at Grundejerforeningen Vellerup Sommerby besluttede, at anvende SOS Group.

 

Torben Bodi opstilling:

https://www.vellerupsommerby.dk/Dokumenter/Vellerupbladet/2017/Marts/files/assets/basic-html/index.html#19

 

At undertegnede skulle have modtaget kr. 90.000 om året for hjertestartere er som alle kan se en usand påstand.  Dette må falde tilbage på de personer, som både i skrift og tale har udspredt de nævnte usandheder.

 

Her er ikke kun tale om hjertestartere, men forsikring mod hærværk og tyveri, servicering, vedligeholdelse såsom udskiftning af elektroder og batterier, 3 afholdte kurser for medlemmerne og et aflyst grundet COVID-19.

Jeg håber hermed, at alle nu har fået klarhed over, hvordan situationen med hjertestarterene er kommet til i Vellerup Sommerby. Jeg håber, at de personer, som spreder usande oplysninger, en anden gang  vil tage kontakt til de respektive personer således oplysningerne er korrekte.

 

Foreningens Interne revisor Jesper Janholm skriver citat: “Jeg kan oplyse at jeg lige så på bilaget for hjertestarteren forleden dag. Vi betaler for leje af hjertestarterne og for vedligeholdelse. Jeg har ingen steder set et bilag eller en udbetaling på 90.000 til andre end til Safee Consultation, som vi har en aftale med.” Citat slut.

 

De nedennævnte påstande er altså usande:

  • Ikke har serviceret hjertestarterende siden 2019 (Usandt)
  • At et bestyrelsesmedlem’s søn har fået opgaven og her er tale om nepotisme (Usandt)
  • At virksomheden ikke længere eksisterer (Usandt)
  • Formanden søn (jeg) skulle modtage 90.000 kr. pr. år for hjertestartere (usandt)
På vegne af naboværnet

Henrik Kirkestrup

Mejsevænget 87

 

 

 

 

error: Det er ikke tilladt at kopiere eller downloade fra denne side. Der er copyright på alt indhold på hjemmesiden. - Copyright Vellerup Sommerby!!