Vedr. manglende vedligeholdelse og genetablering af veje (asfalt) og rabatter.

Published by Vellerup Sommerby on

Kære medlemmer

 

Bestyrelsen har som lovet skrevet til TDC NET og vejmyndigheden i forbindelse med den mangelfulde genetablering / vedligeholdelse som tidligere adviseret.

 

I forbindelse med den fremsendte skrivelse kan nævnes:

 

  • Nedsunkne indkørsler (stensætninger)
  • Store render i rabatterne, hvilket har undermineret asfalten på vejene flere steder og medført store mængder vand til medlemmernes ejendomme og i regnvandsbrønde.
  • Ødelagt asfalt.
  • Manglende fjernelse af kabeltromler på parkeringsarealet.
  • Manglende stampning af jorden, hvor jorden er skyllet i regnvandsbrønde.
  • For lidt udlagt jord i rabatter mm.
  • Indkørsler, hvor der har været perlesten / granitskærver er ikke genetableret.
  • Oprensning af regnvandsbrønde (Foreningen er i gang), hvilket må bekostes af TDC NET.
  • For lidt udlagt jord i samtlige rabatter, hvilket har medført render, hvor vandet har kunne løbe.
  • Manglende jordpåfyldning på vandværksgrunden

 

De medsendte billeder jf. bilag er blot et udpluk af forholdende i Grundejerforeningen Vellerup Sommerby er ikke altomfattende.

 

Bestyrelsen vender tilbage til vores medlemmer når vi har hørt fra TDC NET.

 

Hilsen

 

Henrik Kirkestrup

Foreningsformand

 

Categories: Nyheder

error: Det er ikke tilladt at kopiere eller downloade fra denne side. Der er copyright på alt indhold på hjemmesiden. - Copyright Vellerup Sommerby!!