Grundejerforeningen Vellerup Sommerby

Til hvem dette måtte vedrøre:

 

Vedr. restancer og inkasso – servicemeddelelse

 

Foreningen har udsendt årsopkrævninger, rykkere, gebyrnotaer og lignende, men til trods herfor har et betydeligt antal medlemmer undladt at reagere på opfordringerne til at udligne deres mellemværende med grundejerforeningen og vandværket.

 

Der er derfor ikke anden udvej, end at sende vores fordringer til inddrivelse gennem retlig inkasso, hvilket vil medføre betydelige omkostninger for den enkelte.

 

Jeg skal derfor med denne henvendelse kraftigt opfordre de berørte medlemmer til at få betalt deres gæld til foreningen omgående, og hvis nogen er i tvivl om beløbet eller reglerne for opkrævning og betaling: at læse indlægget på hjemmesiden.

 

Handlingsplanen er følgende:

 

I førstkommende week-end køres den sidste rykkerkørsel, for hvilken der debiteres yderligere kr. 100,- .

 

Efter yderligere ca. 1 uge overgives foreningens fordring til inddrivelse gennem retlig inkasso.

 

Samtlige omkostninger i forbindelse med inddrivelsen pålignes restanten.

 

Husk venligst at der rykkes for hovedstolen, det tilskrevne vedtægtsmæssige gebyr og evt. tilskrevet rykkergebyr.

 

 

Med venlig hilsen / Best regards

 

 

Allan Kirkestrup

Foreningsformand

error: Beskyttet indhold - Copyright Vellerup Sommerby!!