Vedr. restancer og inkasso – servicemeddelelse

Published by Vellerup Sommerby on

 

 

 

31. marts 2019 

Til hvem dette måtte vedrøre      

 

Vedr. restancer og inkasso – servicemeddelelse

 

Til trods for fremsendelse af årsopkrævning og flere rykkerskrivelser er det desværre ikke lykkedes at formå alle til at betale deres mellemværende med foreningen og vandværket.

Der er derfor ikke anden udvej, end at sende vore fordringer til inddrivelse gennem retlig inkasso, hvilket vil medføre betydelige omkostninger for den enkelte.

Jeg skal derfor med denne henvendelse kraftigt opfordre de berørte medlemmer til at få betalt deres gæld til foreningen omgående.

Den 4. april 2019 sendes resterende udeståender til inddrivelse. Jeg skal venligst erindre om, at der kan gå op til 3 hverdage inden indbetalinger kan registreres. Er indbetalingen således ikke tilgået foreningen inden den nævnte dato vil omkostningerne til inkasso blive pålignet restanten.

Jeg håber på alles forståelse for dette nødvendige tiltag.

 

Med venlig hilsen

 

Allan Kirkestrup

Foreningsformand

 

error: Det er ikke tilladt at kopiere eller downloade fra denne side. Der er copyright på alt indhold på hjemmesiden. - Copyright Vellerup Sommerby!!