Vedr. saldo-udligning m.v.

Published by Vellerup Sommerby on

Kære medlemmer,

 

I fortsættelse af min skrivelse dateret 7. marts 2021 vedr. tilbagebetaling af for meget opkrævet vand, har bestyrelsen – i samråd med foreningens statsaut. revisor – besluttet, at alle beløb under kr. 200,- der ikke senest d. 15. marts 2021 er ønsket tilbagebetalt, blot vil blive debiteret den enkelte grundejers konto.

 

Det vil betyde, at seneste måleraflæsning vil blive justeret med de få m3 der ellers skulle være tilbagebetalt, og faktureringen i 2022 vil være fratrukket det nu opkrævede vandforbrug.

 

Jeg håber på alles forståelse for denne beslutning, der primært har til formål at reducere foreningens meget lange saldoliste.

 

Med venlig hilsen

Allan Kirkestrup

Foreningsformand

53809514

 

error: Det er ikke tilladt at kopiere eller downloade fra denne side. Der er copyright på alt indhold på hjemmesiden. - Copyright Vellerup Sommerby!!