Kære medlemmer

 

Som det nok er alle bekendt, har Bjarne Skjoldager fremsat 2 forslag til investeringer i et vejprojekt, der har til formål af få farten sænket på Birkebækvej og Skjoldagervej. Investeringen vedrører anlæg på fremmed grund, idet de 2 veje ejes af kommunen.

 

Bestyrelsen har tidligere besluttet, at det er de fremmødte på generalforsamlingen, der afgør sagen – uden at fuldmagter givet til bestyrelsen bruges til at stemme ja eller nej.

 

De seneste dage har Bjarne besøgt et betydeligt antal grundejere, som han opfordrer til at give en fuldmagt til Bjarne, og ikke via hjemmesiden til bestyrelsen. En fuldmagt til bestyrelsen stemmer som nævnt ikke i forhold til vejprojektet.

 

Jeg er blevet kontaktet af flere medlemmer, som efter Bjarnes besøg er kommet stærkt i tvivl om, hvad der kan blive resultatet af at give fuldmagt til Bjarne, og jeg skal på baggrund af de oplysninger jeg uopfordret har modtaget, præcisere følgende:

 

  • En fuldmagtsmodtager kan bruge en fuldmagt til, hvad modtageren måtte ønske
  • Formanden har ikke lovet noget som helst i forhold til finansiering af projektet
  • Formanden har ikke lovet nogen bestemt løsning – ej heller opsætning af rundkørsler
  • Formanden har ikke oplyst at forslagene kan afgøres ved ”simpelt flertal”

 

Det er suverænt generalforsamlingen, der afgør forslagenes skæbne, og det er suverænt dirigenten, der afgør om et ”blødere” forslag med samme formål kan komme til afstemning.

 

Jeg må opfordre alle til at skaffe sig den nødvendige information forud for en beslutning om fuldmagtsafgivelse. Information kan indhentes hos undertegnede, hvis det ønskes.

 

Sagen drejer sig i al sin enkelthed om:

 

Skal foreningen bruge penge på anlæg på kommunale veje, og i givet fald hvor mange.

 

 

Med venlig hilsen

 

Allan Kirkestrup

Foreningsformand.

error: Det er ikke tilladt at kopiere eller downloade fra denne side. Der er copyright på alt indhold på hjemmesiden. - Copyright Vellerup Sommerby!!