Verdens ende

Published by Vellerup Sommerby on

Kære medlemmer

 

Der har været rejst spørgsmål vedr. ejerskabet og vedligeholdelsen af den store parkeringsplads og den sidste del af Birkebækvej mod vest.

 

Jeg kan oplyse, at de nævnte arealer ejes af grundejerforeningen. 

 

Når en vedligeholdelse af asfalten lader vente på sig, skyldes det, at det er kommunen der i sin tid udlagde asfalten på både parkeringspladsen og vejen i den tro, at det var kommunen der var ejer af arealerne.

 

Det har senere vist sig, at de nævnte områder tilhører grundejerforeningen, og at asfalten på vejen og parkeringspladsen muligvis henligger i strid med reglerne for disses placering søværts strandbeskyttelseslinjen. Det samme gælder affaldsstationen og det lille bordsæt, der er opsat af- og ejes af kommunen.

 

For ikke at blive efterladt med et muligt krav om fjernelse af asfalten – hvilket i givet fald vil være yderst bekosteligt – har vi bedt kommunen sørge for de nødvendige tilladelser fra Kystinspektoratet til at asfalten kan bibeholdes lovligt, og der er gennem mere end 2 år rykket for en afgørelse. Det vil ikke være rigtigt at bekoste en dyr vedligeholdelse før spørgsmålene er besvaret.

 

Vi er nået dertil, hvor det kan blive nødvendigt at gennemtvinge et svar fra kommunen, hvilket vil ske, såfremt kommunen fortsat undlader at svare på foreningens henvendelse.     

 

Med venlig hilsen

Allan Kirkestrup

Foreningsformand.   

error: Det er ikke tilladt at kopiere eller downloade fra denne side. Der er copyright på alt indhold på hjemmesiden. - Copyright Vellerup Sommerby!!