Grundejerforeningen Vellerup Sommerby

Pumpestationen i området omkring Vigvejen, i Vellerup Sommerby er nu blevet stoppet på grund af varslingerne om forhøjet vandstand i området, da pumpestationen er i fare for at blive oversvømmet.

Dette betyder, at der kan opstå opstuvninger, idet spildevandet ikke kan pumpes væk fra området.

P.t kan vi ikke oplyse om, hvornår den startes op igen.

Vi skal henstille til at toiletter m.m. bruges mindst muligt.

 

Lidt billeder fra Vigvejen, som man ikke længere kan køre på. Kør i stedet af Birkebækvej for at komme til og fra Vellerup Sommerby.

 

 

 

 

error: Beskyttet indhold - Copyright Vellerup Sommerby!!