Grundejerforeningen Vellerup Sommerby
Endnu en gang forsøger ”chikanegruppen” at vildlede foreningens medlemmer.
Kære medlemmer,
Igen har den lille gruppe af medlemmer – som åbenlyst fortsætter deres chikane imod formanden og bestyrelsen – skrevet deres usammenhængende sludder, urigtige oplysninger og ganske misvisende påstande på FB og endvidere i et brev, som i øjeblikket lægges i nogle af vore medlemmers postkasser. Der skrives med den sædvanlige kujonagtige anonymitet, angiveligt for på denne måde at forsøge at finde tilhængere til deres usmagelige forehavende blandt medlemmer, som kan have svært ved at gennemskue forholdene.
De mange medlemmer – som gentagne gange har frabedt sig chikanegruppens henvendelser – modtager blot endnu mere af gruppens vrøvl.
Jeg ønsker egentlig ikke at kommentere på deres helt uantagelige materiale på nuværende tidspunkt, men bestyrelsen mener, at så håbløse og usande påstande ikke bør stå alene. Jeg vil derfor til skrivelsen anføre følgende:
  • bilagsindsigt har seneste generalforsamling massivt afvist, tydeligt for enhver – næsten.
  • bestyrelsen nærer den største mistillid til de personer, der står bag skrivelsen, bl.a. fordi de ikke besidder nogen som helst form for forretningsmæssig diskretion, og fordi de på flere områder tydelig har vist, at de ikke er i stand til af håndtere ledelsesmæssigt materiale.
  • gruppens kommentarer til omkostningerne viser, at de intet har forstået af den information der er tilgængelig for alle.
  • vejprojektet er som meddelt et fortroligt dokument, som bestyrelsen ikke kan risikere at se på internettet.
  • at formanden ikke skulle være i stand til at give nøjagtige tal vedr. vejgæld er ganske enkelt noget frygteligt vrøvl. De nøjagtige tal er offentliggjort i regnskaberne på side 26 og side 60, samt på hjemmesiden.
  • påstande om at revisionen ikke skulle revidere foreningens bilag er det rene nonsens. Naturligvis har revisionen – den statsautoriserede såvel som den interne – samtlige bilag til rådighed, og disse gennemgås naturligvis revisionsmæssigt forsvarligt.
Det undrer mig nu ikke at netop Nina Pedersen fra ”chikanegruppen” skal have lidt hjælp til at finde regnskabsoplysninger.
Hvor skal man lede efter vejgæld?
Man kan prøve at se regnskabet for Vejkontoen under de gældsforpligtelser som er anført under Passiver under årsregnskabets balance. Det vil den regnskabskyndige helt sikkert vide. Jeg har faktisk spurgt andre, for hvem dette ikke voldte nogen problemer.
Oplysningerne findes således i det eneste årsregnskab som er udsendt til medlemmerne, nemlig i det gule hæfte der sidder i foreningsblad nr. 1/2017 på side 26.
Endvidere er hele amortiseringsplanen bragt i samme hæfte på side 60.
Det gule hæfte er indkaldelsen til generalforsamlingen med regnskaber og budgetter.
At den manglende evne til at finde de nævnte oplysninger straks er delt med andre er helt normalt – for Nina P
En sidste bemærkning….
Lad venligst være med at sende mig flere kopier af indlæg fra ”chikanegruppen”.
Det er nok nytteløst at forsøge at bringe forståelse til de flittige skribenter, der har mod til at udstille deres uvidenhed i medierne.
Som tidligere sagt: send mig en mail med eventuelle spørgsmål – disse vil blive besvaret.
Else Marie Kristiansen har netop kommenteret hvad hun kalder ”Grundejerforeningens balance på side 26”. Hun kan ikke læse at balancen er for Vejkontoen. Else Marie har tilsyneladende svært ved at se forskel på hændelser der vedrører 2016 og 2017.
Rentegodtgørelsen på vejkontoen ved fremrykning af betalingsterminen nedskrives selvfølgelig på restgælden, og kommer ikke til udtryk i 2016 regnskabet.
Nina Pedersens bemærkninger fortjener ingen opmærksomhed fra min side. Hun skriver jo selv konklusionen: ”Jeg ved jo ikke…….”
Dette vil nok være mine sidste kommentarer til de indlæg velmenende grundejere har til stilet mig – jeg vil ikke bruge min tid på at kommentere, hvad der må betegnes som det rene vrøvl.
Jeg håber ikke, at der er nogen overhovedet, der stiller sig op i rækken af sympatisører med den nævnte gruppe, men der imod opfordres alle med eventuelle spørgsmål til diverse udmeldinger fra den nævnte gruppe til at rette henvendelse til bestyrelsen pr. mail: mail@vellerupsommerby.dk
Med venlig hilsen
Bestyrelsen.
Categories: Nyheder

SOCIALICON
error: Det er ikke tilladt at kopiere eller downloade fra denne side. Der er copyright på alt indhold på hjemmesiden. - Copyright Vellerup Sommerby!!